Tyrili
Dette er TyriliBehandlingsstederInntakFoUKontaktTett PåForside
Kontaktinformasjon
Tyrilistiftelsen
Normannsgate 47
0655 Oslo

Tlf:  47 47 40 00
Fax: 47 47 40 01

Tyrili Oslo         
    tlf 47 47 40 00
Tyrili Sør           
    tlf 47 47 40 04
Tyrilitunet         
    tlf 47 47 40 10
Tyrilihaugen    
    tlf 47 47 40 08
Frankmotunet 
    tlf 47 47 40 17
Tyrili Høvringen
    tlf 47 47 40 15

E-post: tyrili@tyrili.no

Org.nr: 961025311
Om rus og ord
I siste utgave av fagtidsskriftet Rus og samfunn finner du artikkelen "Med rus - uten ord?" skrevet av nestleder på Tyrili Kampen, Hanne Lorimer Aamodt.
Les mer...
Dokumentert gode
En ny undersøkelse fra Kunnskapssenteret viser at Tyrili er bedre enn andre TSB-institusjoner på alle hovedområder i undersøkelsen unntatt det som gjelder behandlere/personalet hvor vi stiller likt. Tyrili skårer særlig høyt på miljø og aktivitetstilbud.
Les mer...
Tyrili Frankmotunet søker psykolog
Det utlyses nå en stilling som psykolog ved Tyrilistiftelsens enhet Frankmotunet.
Les mer...
Pressefoto.
Varaordføreren i Oslo hilser
For en stund tilbake sto Libe Rieber-Mohn fram med ei historie om incest, rus og prostitusjon på norsk TV. Tyrili sendte i denne anledning en takk til henne, og nå har vi fått svar.
Les mer...
Søk