logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Familie og nettverk

Tyrilistiftelsen er en av landets største aktører innen rusbehandling, og vi har sju enheter rundt om i landet. I behandlingsarbeidet ønsker vi å samarbeide med familien og nettverket til pasienten, eller eleven, som er betegnelsen vi bruker på dem som er innskrevet hos oss.

Samarbeid er viktig

Samarbeid er viktig for å trekke i samme retning. Du som leser dette er en betydningsfull person i elevens liv. Dine erfaringer og din opplevelse av eleven i dagliglivet er viktig informasjon som kan bidra til et bedre behandlingstilbud for den enkelte. Informasjon til pårørende Et samarbeid kan fremme endring, redusere bruk av rusmidler og forhåpentligvis bedre relasjonelle forhold. Informasjonsutveksling bidrar til trygghet og forutsigbarhet både for eleven, dere og oss. Alle har et mål om bedre livsmestring, og sammen må vi finne gode rutiner for å få det til.

Velkommen til oss

Tyrilistiftelsen ønsker at familie og nettverk deltar på enhetens ulike arrangementer. Vi har for eksempel to seminarer i året tilrettelagt for familie og nettverk. Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon dersom du har behov for det. Kontakt gjerne enheten for bistand til dette. Behandlingstiden i Tyrili er fra seks måneder og opp til ett år, med ambulant oppfølging før og etter døgnbehandling. Du er hjertelig velkommen på besøk til enheten etter avtale og i samarbeid med eleven. Ring enheten på forhånd og avtal. Telefonnumrene står her

Vi kan hjelpe pårørende

Vi vet at familie og nettverk har ulike belastninger med å være pårørende for rusavhengige. Vi kan tilby samtale, gi råd og opprette kontakt mellom dere og lokalt pårørendesenter. Familievernkontorer er også et gratis tilbud for blant annet familier. Tyrili har et veiledningsansvar og dere har rett til generell informasjon.

Barn

Tyrili har et spesielt ansvar for å ivareta elevens barn. Dette innebærer at vi har plikt til å kartlegge barnets omsorgssituasjon når mor eller far er i behandling. Barn har rett på informasjon, og vi skal tilrettelegge for samtaler ut fra barnets behov, alder og modenhet. Samvær skal skje etter avtale, og i samarbeid med barnets daglige omsorgspersoner.

Helsedirektoratet har i januar 2017 lansert en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten, den kan du lese her

For mer informasjon om pårørendes rettigheter, se nettstedene til Helsedirektoratet  og helseenorge.no

Her kan du skrive ut brosjyren vår til pårørende: 

Dobbeltklikk på bildet av brosjyren over

Trykk på "fil" oppe i venstre hjørne

Trykk "skriv ut"

Hak av for "skriv ut på begge sider" og "vend på kortside"

Da kommer folderen ut på et A4-ark på skriveren og du kan brette den sammen til en brosjyre. 

 

 

Her kan du se powerpointene som er brukt til de ulike temaene på Pårørendekaffe:

Synet på rusavhengighet 

 

 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

PÅRØRENDEKAFFE våren 2017
Datoene for dette halvåret er:

18. januar 
15. februar
15. mars
19. april
10. mai
07. juni

fra kl 1800-2000

Tyrilis Pårørendekaffe avholdes i Storstua vår på Tyrili Kampen. Dette ligger i Normannsgt 47 på Kampen i Oslo. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne fram. På grunn av riving og nybygging av Jordal Amfi (nærmeste nabo) er det vanskelig med parkering for tiden.
Trenger du tolk for å kunne delta?
Ta kontakt i god tid.

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgate 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anne Marie Løkken