logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Publikasjoner

 
2006

 

Pihlstrøm, Kristin (2006) "Jeg håper vi ikke blir kontorrotter hele gjengen." En kvalitativ studie av en forandringsprosess på Tyrili Kampen. Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 

Hovedoppgave

 

2005

 

Johansen, Thor Hallgeir (2005) Stifinner’n – en rus- og rehabiliteringsavdeling innenfor Oslo fengsel sett i lys av Lysgaards kollektivteori og Goffmans begrepsapparat. Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 

Hovedoppgave

 

2004

 

Nøkleby, Heid (2004) Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling. Kvinneforskning, 2/04. 

Artikkel

 

2003

 

Rokkan, Tore T., Brandsberg-Dahl, Astrid (2003) Tyrili 10 år etter. - En evaluering av Frankmotunet. Tyrili Skriftserie nr 4. Oslo: Tyrili FoU. 

Tyrili skriftserie

 

2002

 

Sand, Laila (red) (2002) Den Unike Kompetanse (DUK). Et læringsprosjekt. I Tyrili Skriftserie nr 4. Oslo: Tyrili FoU. 

Tyrili skriftserie

 

 

Brandsberg-Dahl, Astrid og Lanesskog, Jan O. (2002) Metadonbrukere i Tyrili - integrering, resultater og erfaringer. Tyrili skriftserie nr 3. Oslo: Tyrili FoU.

Tyrili skriftserie

 

2001

 

Lorimer, Debby & Dalsaune, Randi (2001) Ta det som en kvinne. Erfaringer fra arbeidet til jentene og kvinnene på Tyrilitunet. Tyrili skriftserie nr 2. Oslo: Tyrili FoU 

Tyrili skriftserie

 

2000

 

Brandsberg-Dahl, Astrid (2000) Fra konflikt til konsensus. Fremvekst og utforming av metadonassistert rehabilitering av heroinmisbrukere i Norge på 1900-tallet, i lys av massemedia, sosiale mekanismer og sosial handlingsteori. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi.

Hovedoppgave

 

1999

 

Rokkan, Tore T. (1999) Identitet i behandling. Om rusmisbruk og pedagogikk. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt våren 1999. 

Hovedoppgave

 

 

Sandvig jr., Anders (1999) Tvang i Tyrili. En undersøkelse av plasseringer etter Lov om sosiale tjenester §§ 6-2 og 6-2a i perioden 1995 - 1999. Tyrili skriftserie nr 1. Oslo: Tyrili FoU. 

Tyrili skriftserie

 

1998

 

Tjersland, Odd Arne, Ulf Jansen & Gunnar Engen (1998) Våge å leve. En bok om alternative veier i behandling basert på erfaringene i Tyrili. Oslo: Tano Aschehoug.

Bok

 

1995

 

Tjersland, Odd Arne (1995) Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet. Oslo: Rusmiddeldirektoratet

Undersøkelse

 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard