logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

2019

Wangensteen, T., & Aamodt, H. L. (2019). Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn (s. 230-250). Oslo: Gyldendal Akademiske.
Bokkapittel

Wangensteen, T. og Westby, L. C. L. (2019): Breaking the Cycle: Young People’s Stories of Protection and Support While Growing up with Parental Substance use Disorder
Child Care in Practice
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, T., Jansen, Sigrun D. og Halsa, A.: Foreldreskap og rus – den tause skammen
Tidsskrift for psykisk helsearbeid Volum 16, Nr. 1/2019, s. 5–15. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel

Sømhovd, M., Hagen, E., Bergly, T., & Arnevik, E. A. (2019): The Montreal Cognitive Assessment as a predictor of dropout from residential substance use disorder treatment
Heliyon, 5(3), e01282.
Vitenskapelig artikkel

Hagen, E., Sømhovd, M., Hesse, M., Arnevik, E. A., & Erga, A. H. (2019): Measuring cognitive impairment in young adults with polysubstance use disorder with MoCA or BRIEF-A–The significance of psychiatric symptoms.
Journal of substance abuse treatment, 97, 21-27.
Vitenskapelig artikkel

Bergly, T., Sømhovd, M.: Rusbehandling i Indre Østfold fengsel – et samarbeid mellom Eidsberg fengsel, sosial-medisinsk poliklinikk Sarpsborg og Tyrili Stifinnerteam.
Tyrili skriftserie nr. 1/2019

 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard