Hva som er vellykket eller mislykket behandling, og hva som er et godt liv for den enkelte, bør ikke underlegges for strenge kriterier fra behandlernes side.

En samarbeidsorientert behandlingsfilosofi øker sannsynligheten for at den enkelte pasient får en opplevelse av empowerment, inkludering, deltagelse og trivsel, på sine egne premisser.