Måten den enkelte blir møtt på i rusbehandling, er avgjørende for hvordan vedkommende klarer seg etter utskrivning, viser fersk forskning fra Tyrili FoU.