Det fastslår Tyrili-pionerene Gunnar Engen og Ulf Jansen, som i en fersk bok om Tyrilis historie deler erfaringer fra 40 år på rusfeltet.