Til sommeren åpner Tyrilisenteret i Molde, en ny behandlingsenhet for voksne og unge voksne med alvorlig rusavhengighet.