Hvordan ble et kollektiv i ei lita bygd til Norges største tilbyder av døgnbehandling for rusavhengige? Spørsmålet forsøkes besvart i ei fersk bok om Tyrilis historie.