En utbredt bekymring knyttet til regjeringens forslag til rusreform, er at den sende feil signaler til unge og føre til økt rusbruk. Vi har forståelse for bekymringen, men vil invitere til refleksjon over hvilke alternativer vi står overfor.