logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Behandlingsforløp

Det Tyrilistiftelsen kaller "et helhetlig,integrert behandlingsforløp" er et behandlingsforløp som følger opp elevene både før og etter at døgnoppholdet er over.

 

AMBULANTE TJENESTER I FORKANT AV DØGNBEHANDLING

Tyrilis erfaring viser at de aller fleste har behov for tett oppfølging før de legges inn i døgnbehandling. Dette er både en forberedelse til døgnbehandling, men kan også være et behandlingstilbud i seg selv. Målet er å hindre frafall før og under avrusning, og i starten av døgnbehandlingen. Dette arbeidet innebærer blant annet å ha samtaler med eleven, henviser og andre, etablere kontakt med familie og nettverk, komme på besøk/ha telefonsamtaler under avrusningsoppholdet og å delta i ansvarsgruppe og sikre at individuell plan utarbeides. 

 

BEHANDLING MED DØGNANSVAR 

I døgnbehandlingen kartlegger vi elevenes avhengighet, fysiske og psykiske helse, og sosiale fungeringog skoleferdigheter. Tverrfaglig team lager en behandlingsplan som beskriver behandlingen i tillegg til den daglige strukturen med arbeidslag/skole, samtalegrupper, individuelle samtaler, fritidsaktiviteter m.m. Eleven utarbeider sin utviklingsplan/ukeplan som beskriver kortsiktige mål og tiltak og som sikrer progresjon og mestringsopplevelser.

Døgnbehandlingen består av to deler:

1. I behandlingsfellesskapet

Behandlingen foregår i tette rammer og i en tydelig struktur, basert på den enkeltes behandlingsplan og utviklingsplan/ukeplan. Etter en periode kan eleven avslutte døgnoppholdet eller de kan gå inn i dagbehandling i døgnramme.

2. Dagbehandling i døgnramme

Eleven bor i treningsleilighet og deltar i behandling på dagtid. Noen elever starter sin døgnbehandling her. Behandlingsplanen definerer progresjonen og innholdet, og evnen til å mestre egen bo- og livssituasjon styrkes. 

En slik veksling gir eleven mer rusmestring gjennom å trene på å bo mer selvstendig og å håndtere sine helsemessige og sosiale utfordringer som f. eks. ensomhet, depresjon og angst. Planlegging av tiden etter døgnbehandling er i fokus under hele perioden.

 

AMBULANTE TJENESTER I ETTERKANT AV DØGNBEHANDLING 

Tyrili tar ansvar for å skape kontinuitet i den sårbare overgangen fra døgnbehandling og inn i annen spesialisthelsetjeneste eller kommunale tiltak. Alle våre elever har kompleks problematikk og har behov for langvarige tjenester. Elevene er sårbare for tilbakefall dersom tilrettelagte tiltak ikke er på plass. Dette tilbudet kan innebære samtaler individuelt og i gruppe, deltakelse i ansvarsgruppe og oppfølging av individuell plan, samarbeid med hjelpeapparat og familie/nettverk. Vi har også elevstyrte senger som innebærer at eleven kan komme tilbake til enheten han eller hun var på i en kortere periode. 

Ambulante tjenester skaper kontinuitet i viktige behandlingsallianser og det vil oppleves som tryggere for eleven å avslutte døgnbehandlingen.

I utgangspunktet skal elever flytte tilbake til sin hjemkommune/bydel, der hjelpeapparatet hjelper eleven videre. 

 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard