logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Tyrili Stifinnerteam

Tyrili Stifinnerteam i fengslene Oslo, Bredtveit og Eidsberg er et tilbud for innsatte som vil jobbe med rusproblemene sine.

Hva er Tyrili Stifinnerteam?

Tyrili Stifinnerteam er en videreutvikling av tilbudet som tidligere het «Stifinner'n». Det er en del av Tyrilistiftelsen, og drives i samarbeid med kriminalomsorgen. Det fengsels- og behandlingsfaglige arbeidet er integrert med hverandre. Teamet er tverrfaglig sammensatt, med helse- og sosialfaglig kompetanse, samt psykologkompetanse. Tilbudet er for innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler, og som ønsker å starte en endringsprosess under soning.

Den daglige strukturen på stifinneravdelingene har mange likhetstrekk med behandlingsfellesskapene i Tyrili, med samtalegrupper, individuelle samtaler, ansvarsgruppemøter og fritidsaktiviteter. Den enkeltes soningsplan avgjør omfanget av og innretningen på behandlingen.

Inntak til Tyrili Stifinnerteam

Det er løpende inntak til Tyrili Stifinnerteam. Den innsatte må selv oppleve at han eller hun har et problematisk forhold til rusmidler, og ha et ønske om endring.

Den innsatte er selv ansvarlig for å sende inn en personlig søknad. Søknaden sendes til Tyrili Stifinnerteam sammen med et vedlegg fra en kontaktbetjent. Det gjennomføres så samtaler, for å kartlegge den innsattes motivasjon for samarbeid, samt vedkommendes forutsetninger for å få utbytte av tilbudet.
 
Etter soning går noen innsatte videre til døgnbehandling, andre går til poliklinisk oppfølging og/eller hjelp til integrering i hjemkommunen. Ansvarsgruppen rundt den enkelte vil være sentral i utformingen av hjelpetiltakene. Målet er at alle skal ha et tilbud om behandling når de løslates.

Avdelingene til Tyrili Stifinnerteam

Oslo fengsel

Tyrili Stifinnerteam er lokalisert i avdeling C i Oslo fengsel, i et eget hus inne på eiendommen. Innsatte fra andre fengsler kan også søke seg hit. Avdelingen har 19 plasser som alle er tilknyttet Tyrili Stifinnerteam.

Bredtveit fengsel

Tyrili Stifinnerteam i Bredtveit fengsel er tilknyttet avdeling B2, som er en åpen avdeling lokalisert på utsiden av Bredtveit fengsel. Avdeling B2 har 19 plasser, hvorav inntil 6 kan benyttes av kvinner tilknyttet Tyrili Stifinnerteam. Tyrili Stifinnerteam jobber oppsøkende i hele fengselet, slik at også innsatte på andre enheter kan få hjelp til å jobbe med rusavhengigheten sin.

Eidsberg fengsel

Fengselet tar imot mange unge under 25 år til soning, og den nye enheten har 12 plasser hvor de som trenger det skal få hjelp med rusproblemene sine. Tyrili Stifinnerteam jobber oppsøkende i hele fengselet, slik at også innsatte på andre enheter kan få hjelp til å jobbe med rusavhengigheten sin.

Stifinnerteamets historie

«Stifinner'n» startet i Oslo fengsel i 1992, og ble kjent for mange midt på 90-tallet gjennom spillefilmen «Store gutter gråter ikke». I 2008 startet et tilbud for kvinnelige innsatte i Bredtveit fengsel, og i 2017 ble en enhet for unge menn etablert i Eidsberg fengsel i Østfold. I 2018 byttet «Stifinner'n» navn til Tyrili Stifinnerteam.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

E-post: stifinnerteam@tyrili.no

 

Enhetsleder:

Per Maritvold

922 25 033 / pema@tyrili.no

 

Oslo fengsel:

Besøksadresse:
Åkebergveien 11
0134 Oslo

Postadresse:
Oslo fengsel
Stifinner`n
Pb 9292 Grønland
0134 Oslo

Telefon: 23 30 18 85

Beliggenhet:

 

Bredtveit fengsel:

Besøksdresse:
Bredtvetveien 2 B
0950 Oslo

Postadresse:
Bredtveit fengsel
Tyrili Stifinnerteam
Pb 694
4305 Sandnes

Telefon: 22 80 41 00 / 22 80 41 06

Beliggenhet: 


 

Eidsberg fengsel:

Adresse:
Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg
Tyrili Stifinnerteam
Vandugbakken 89
1850 Mysen

Telefon:
69 02 09 61 (direkte)
69 02 09 00 (sentralbord)

Beliggenhet: 

 

 

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard