logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Pasient- og medarbeiderundersøkelser

For å tilby best mulig behandling og sette brukeren i sentrum, har vi utviklet bruker- og medarbeiderundersøkelser, og et opplegg for systematisk kvalitetsforbedring.

Pasient- og medarbeiderundersøkelser

Tyrili FoU har utviklet pasient- og medarbeiderundersøkelser som er tilpasset Tyrilis behandlingsmodell og innhold. Formålet med å gjennomføre denne type brukerundersøkelser er å måle pasienter og medarbeideres opplevelse av kvalitet i behandlingen, slik at resultatene kan danne utgangspunkt for å sette i gang med kvalitetsforbedringsarbeid. Målet med brukerundersøkelser er rett og slett å forbedre praksis. I tillegg til at vi måler pasienter og medarbeideres syn på kvaliteten i behandlingen blir de ansatte også bedt om å evaluere organisatoriske forhold og arbeidsmiljø ved enheten.

Vi gjennomfører flere ulike pasient- og medarbeiderundersøkelser som er tilpasset de ulike enhetene i Tyrili. I tillegg til den som gjennomføres på behandlingsenhetene Tyrilisenterne i Trondheim, Oslo og Skien, Frankmo, gjennomfører vi egne undersøkelser for Tyrilihaugen og Arena Oslo.  

 

Kvalitetsarbeid

Resultatene blir kommunisert til pasientene ved at representanter for FoU-avdelingen besøker enhetene og presenter resultatene for pasienter, medarbeidere og enhetsledelse.  Det er satt av en dag pr enhet. På disse møtene blir alle resultatene gjennomgått og det blir diskutert hvorvidt resultatene er reelle og representative, samt hvilke områder som er aktuelle for kvalitetsforbedring. Det blir også satt av tid til å gjennomgå organisatoriske forhold som har betydning for behandlingen.  Enhetene skal så velge ett eller flere forbedringsområder og de skal jobbe systematisk med å forbedre egen praksis. Det er anbefalt å anvende kvalitetshjulet som et verktøy i kvalitetsforbedringsprosessen.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard