logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatoren har overordnet ansvar for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid.

Ved inngangen til 2019 trådte pakkeforløpet for Tverfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i kraft. Målet er blant annet økt brukermedvirkning, bedre pårørendeinvolvering og -ivaretakelse, bedre somatisk behandling og tilrettelegging for gode levevaner, økt fokus på traumebehandling, likeverdig behandling og bedre samhandling.

Sentralt i gjennomføringen av den enkelte pasients (elevs) pakkeforløp står rollen til forløpskoordinatoren, som har det overordnede ansvaret for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid.

I Tyrilistiftelsen har Tyrili Inntak rollen som forløpskoordinator mens pasienten mottar ambulant behandling før døgnbehandling. Når pasienten ankommer en behandlingsenhet, tar enhetsledelsen over ansvaret. Når en pasient bytter behandlingsenhet, tar enhetsledelsen ved den nye enheten over rollen som forløpskoordinator for pasienten.

Forløpskoordinatorer:

Inntak: 
Linn Søraa: linn.soraa@tyrili.no / 416 30 358
Elin Bjartnes (pasienter fra Helse Midt-Norge): elin.bjartnes@tyrili.no / 474 64 067
Yvonne Hellevik-Mustvedt (pasienter fra Tyrili Sør): yvonne.hellevikmustvedt@tyrili.no / 404 94 413

Tyrili Arena Arendal: 
Beathe Hodne Manger: bema@tyrili.no / 957 44 014

Tyrilisenteret i Skien:
Anne Eikeng: anne.eikeng@tyrili.no / 988 39 274

Tyrili Kampen:
Miriam Holtan Balgaard: miho@tyrili.no / 911 51 614

Tyrili Arena Oslo:
Sigrun Dalsaune Jansen: sida@tyrili.no / 90 94 07 24

Tyrilihaugen:
Merete Turvoll: merete.turvoll@tyrili.no / 924 33 362

Tyrilisenteret i Lillehammer:
Åse Stenhaug Ulset: aase.stenhaugulset@tyrili.no / 986 35 418

Frankmotunet:
Rune Kongsrud: ruko@tyrili.no / 913 07 288

Tyrilisenteret i Trondheim:
Ingrid Ellingsen: ingrid.ellingsen@tyrili.no / 906 46 843

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard