logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Historie

Tyrili startet opp i 1980 som et alternativ og supplement til eksisterende rusbehandling. På initiativ fra Sentralrådet for narkotikaproblemer og Sosialdepartementet ble Tyrilistiftelsen opprettet. Ønsket var å skape et mer helhetlig tilbud til mennesker med rusmiddelproblemer; et ubyråkratisk og fleksibelt system uten for mange formaliteter.

Starten var Tyrilikollektivet i Mesnali, der 7 voksne, 2 barn og 6 elever flyttet inn. Ekteparet Ulf Jansen og Randi Dalsaune er Tyrilis grunnleggere. Ulf Jansen var leder, og forsvarte at mennesker med rusmiddelproblemer skulle hjelpes med tvang.  Tyrili mente fra starten av at rusen hadde et så sterkt grep på de avhengige at andre måtte ta avgjørelsen om hjelp for dem. De første årene var preget av kamp på mange fronter. Debatten om tvang raste blant fagfolk. Samtidig var ikke alle i nabolaget i Mesnali glade for å få et kollektiv for rusavhengige dit.

Under HIV-epidemien som brøt ut noen år senere, sto Tyrili i spissen for at de syke skulle få være i behandling på lik linje med andre. Dette banet også vei for en liberal holdning til legemiddelassistert behandling (LAR), som mange rusinstitusjoner tilbyr i dag.

Siden den gang har ulike prosjekter og behandlingsenheter  i Tyrili gradvis vokst fram, i takt med utviklingen av rusmiljøene i Norge, politiske føringer og mest av alt den enkelte elevs behov.

Prosjektet Stifinner`n er et eksempel på det. Her får innsatte i Oslo og Bredtveit fengsel muligheten til å begynne behandlingen sin mens de sitter inne. Etter soning kan elevene overføres til Tyrili eller et annet sted for å fortsette behandlingen.

Etter rusreformen i 2004 fikk mennesker med rusmiddelavhengighet pasientrettigheter på lik linje med somatisk syke, og behandlingstilbudet ble profesjonalisert. Det førte til at flere yrkesgrupper, som psykologer og leger, ble en del av tilbudet til Tyrili. Dette førte til et mer nyansert syn på rusavhengighet, og elevene har fått et bedre behandlingstilbud knyttet til fysisk og psykisk helse.

Tyrilistiftelsen har blitt større og innholdet har endret seg over tid. Men vi har hatt med oss et slagord helt fra starten. ”Klarer vi ikke å følge med på utviklingen i rusmiljøet, og stadig å tilpasse innholdet vårt etter elevens behov – har vi ikke livets rett”.

Dette har ført til at vi fortløpende har tatt standpunkt til den narkotikapolitikken som har vært gjeldende og de utfordringer som har vist seg. Det har alltid vært elevens behov som har vært utgangspunktet for de satsinger vi gjør – i dag som det var for snart 40 år siden.

 

Du må kjenne historien din for å vite hvor du skal gå.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard