logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Målgrupper

Tyrili tar imot elever av begge kjønn, i ulik alder, med og uten medikamenter, fra ulike kulturer og med ulike tilleggsproblemer. Det er overvekt av voksne elever i Tyrilis behandlingsfellesskaper. Vi vektlegger å skape et miljø der det er rom for personlig endring og utvikling i et trygt og åpent fellesskap.

SPESIALISTHELSEPLASSER

Døgnbehandling:

Målgruppen i Tyrili er personer med rusavhengighet og tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og psykisk helse, vold og kriminalitet, samt sosiale vansker knyttet til relasjoner, fungering i egen bolig, arbeid/skole m.m.

Aldersgruppen er fra 18 år og eldre, kvinner og menn. I Tyrili har vi elever som får medisiner, blant annet gjennom LAR-ordningen. Vi tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne nyttiggjøre seg gruppebehandling og ønske deltakelse i fellesskap.

Elevens døgnopphold varer som regel i cirka 9 måneder, men lengden på oppholdet tilpasses i hvert enkelt tilfelle.  

 

VELFERDSETATPLASSER VIA OSLO KOMMUNE

Omsorgsplasser:

Målgruppen er personer med lang og omfattende rusavhengighet, som har alvorlig tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og psykisk helse og sosial tilpasning. Plassene tilbys fortrinnsvis de som tidligere har vært i behandling i Tyrili, men tilbudet kan også omfatte andre.

Eleven må profitere på tydelige rammer og en strukturert hverdag. Han eller hun må ha ønske om og evne til å delta i fellesskapet. Fungeringsnivået vil være ulikt, og strukturen og innholdet kan tilpasses den enkeltes behov, men det forventes en viss progresjon knyttet til deltakelse og fungering i fellesskapet.

Rehabiliteringsplasser:

Målgruppen er personer over 18 år som har gjennomført rusbehandling og som har behov for fortsatt oppfølging og støtte i et heldøgnstiltak i overgangen til et selvstendig liv med arbeid/utdanning og integrering i samfunnet.

Det er også mulig for andre kommuner enn Oslo kommune å kjøpe en kommunal døgnplass i etterkant av TSB (tverrfaglig spesialisert behandling). 

 

STIFINNER`N og STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 

Elever kan sone deler av behandlingsoppholdet sitt i henhold til straffegjennomføringsloven §§ 12 og 16. Dette skjer i samarbeid med Kriminalomsorgen. Av hensynet til elevens sikkerhet og fellesskapet som helhet, får vanligvis ikke sedelighetsdømte dette tilbudet. Søkere som soner forvaringsdom har ikke mulighet til å sone i Tyrili. 

 

 

 

Det er rusen som representerer den virkelige tvangen.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard