logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Avventende til ny helsereform

I forrige uke presenterte Bent Høie sin reform om fritt behandlingsvalg. - Jeg er foreløpig avventende til hva dette vil bety for Tyrili. Vil vi få flere henvisninger til oss uavhengig av helseregion, eller vil flere pasienter velge seg til andre private tilbydere med kort ventetid, sier nestleder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen.

Publisert 27.01.2015
Av Anne Marie Løkken, kommunikasjonsansvarlig, Tyrilistiftelsen


Mange pasienter venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder. Det er utgangspunktet til helseminister Bent Høie (H) når han presenterer en reform han har gledet seg i minst to år til å legge fram. 

- Fritt behandlingsvalg vil redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han kalte inn til pressekonferanse sist fredag. Nestleder i Tyrilistiftelsen,  Anders Dalsaune Jansen, var til stede da Høie la fram sine forslag.

- Et mål med reformen må være å forenkle systemet for pasientene og gjøre retten til fritt sykehusvalg reel. Slik sett er det positivt at fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg blir slått sammen så også vår pasientgruppe har muligheten til valgfrihet, mener Anders Dalsaune Jansen.

Jobbe hardere for nært samarbeid

De første tjenestene som er tenkt omfattet av forskrift om fritt behandlingsvalg, er døgnbehandling innenfor psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt enkelte tjenester innen somatikk. Tyrilistiftelsen er dermed en av de første som vil merke reformen i helsevesenet.

- Vi kan se for oss at vi får flere henvisninger og folk som vil til oss på tvers av helseregionene. Da må vi passe oss slik at denne reformen ikke undergraver intensjonene i samhandlingsreformen, sier Jansen. 

Samhandlingsreformen ble satt ut i live i 2012 og skulle skape et mer helhetlig tilbud der hjelpetiltakene samarbeidet bedre om pasienten.

- Hvis det er slik at vi nå skal ta imot pasienter fra Helse Nord og Helse Vest, vil det bli større geografisk avstand mellom hjemkommunen til pasienten og våre enheter. Vi får også et større geografisk nedslagsfelt. Dette kan utfordre det å bygge opp et nært samarbeid med hjemkommunene som pasientene våre skal tilbake til, og vanskeliggjør Tyrilis ambulante behandling etter døgninnleggelse, mener Jansen.

Fare for todelt helsesystem

Tyrilistiftelsen er en ideell aktør som ikke tar ut profitt av sin drift. Jansen er spent hvordan det vil påvirke helsetilbudet å utvide kjøpet fra private aktører. 

- Det er en fare at det blir økt fokus på profitt framfor kvalitet. De private kommersielle kan satse på det som blir lønnsomt, pasienter som er lite kompliserte som krever få ressurser å finne løsninger for. Da får vi et todelt helsesystem der de private kommersielle aktørene behandler de enkle pasientene med stor fortjeneste, mens det offentlige og de ideelle blir sittende igjen med de vanskeligste pasientene som koster mest – og som de i verste fall ikke har ressurser til å behandle, sier Jansen.

Da Bent Høies forslag om den nye helsereformen var ute på høring i fjor høst, møtte flere av punktene i forslaget massiv motstand både fra de regionale helseforetakene, sykehusene og helseprofesjonene. Om ikke så lenge vil vi se konsekvensene i praksis. Nå sendes forslaget til Stortinget.

- Jeg håper de vil behandle denne raskt så vi kan komme igang med arbeidet allerede i 2015, sa helseministeren på pressekonferansen før helga.

 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Nyheter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard