logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Kort ventetid i Tyrili

Ventetiden i Tyrili har gått kraftig ned det siste året. – Det er på en måte blitt en sannhet at det ikke er noen vits i å søke Tyrili fordi det er veldig lang ventetid. Men det stemmer ikke lenger, sier Helle Fjellanger Lillevik, teamleder for Tyrili Inntak.

Publisert 30.10.2015
Av Anne Marie Løkken, kommunikasjonsansvarlig, Tyrilistiftelsen

I mange år har dette vært et mulig scenario: en rusavhengig vil ha hjelp i Tyrili til å bli rusfri og til å få seg et nytt liv. Hjelpeapparatet har sendt en henvisning, pasienten har fått pasientrettigheter – men ender opp med å vente i ett år for å få plass. Konsekvensene av så lang ventetid kan være økt rusbruk, mindre motivasjon, og som største konsekvens også død. 

Nå er det imidlertid ikke slik lengre.

- Jeg har jobba i Tyrili i sju år, og det har vært oppe i ett og et halvt års ventetid på det lengste. Nå er vi nede på fire måneder. I løpet av disse sju åra har det aldri vært så lavt som nå, forteller teamleder for Tyrili Inntak, Helle Fjellander Lillevik. 

Dette er svært gledelig, spesielt for pasientene som søker hjelp.

- Folk får hjelp raskere, når de faktisk trenger det og ikke ett år etter at de ba om hjelp. Det tror vi fører til at færre dør i køen, sier Lillevik. 


Men myten om lang ventetid henger i, både hos hjelpeapparatet, hos pasientene og hos egne medarbeidere. 

- Mange blir overraska over at det nå er korte ventelister. Nedgangen i ventetid er en direkte konsekvens av at vi fikk 30 nye plasser av den nye regjeringa i fjor. Samtidig starta Tyrili en litt annen modell i forhold til behandlingstid, forteller Lillevik.

Modellen går ut på at Tyrilis enheter nå har ambulante tjenester som jobber med pasienten inntil et halvt år før og et halvt år etter døgnoppholdet på institusjon. 

- Det fører til at oppholdet i selve institusjonen blir noe kortere, og tilbakemeldingene fra enhetene våre er at pasientene kommer mer forberedt til døgnbehandling. De har klar en behandlingsplan med tiltak som er beskrevet, og kommer fortere i gang med behandlinga. Kartleggingsfasen blir ikke så lang i døgnoppholdet fordi mye allerede er gjort. Pasientene har ytret at de er veldig fornøyde med oppfølginga både før og etter døgnoppholdet, forteller Lillevik. 

I etterkant av døgnoppholdet har pasienten en åpen dør tilbake til sin enhet i Tyrili. Ved behov kan han eller hun få komme tilbake og være der noen dager eller uker, såkalt brukerstyrt opphold. Tallene viser at bruken av det har økt, med fem brukerstyrte opphold i 2014 og 16 brukerstyrte opphold hittil i år.
 
- På grunn av ambulant oppfølgingsteam opplever vi nå at vi på et tidligere tidspunkt tør å pushe pasientene til å trene på utfordringene som ligger i overgangen til et selvstendig liv. 

Nå står 115 pasienter på venteliste, og nesten alle skal inn innen januar. En fellesnevner er at det er behandlingsenhetene utenfor byen som har størst press, og som flest ønsker seg til. Ofte velger folk å stå mange måneder lenger i kø for å få komme seg til disse behandlingsenhetene. 

- Det eneste som kan være baksiden med korte ventelister, er at pasienten blir tatt på senga og ikke føler seg klar så fort. Det kan også hende at Tyrili har plass, men at det er lang ventetid på avrusning, slik at vi ikke får inn pasienten så fort som vi kunne klart. Og så får vi jobba litt kortere med dem før de skal inn i døgnbehandling. Men til syvende og sist redder dette liv, sier Lillevik. 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Nyheter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard