logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Vi svarer Skyggeutvalget i Morgenbladet

Internforskning styrker vårt behandlingstilbud og fagfeltet generelt, skriver leder av Tyrili Forskning og utvikling, Hanne Lorimer Aamodt, i et svar til Skyggeutvalgets leder Nicolay B. Johansen.

Av Hanne Lorimer Aamodt, leder av Tyrili Forskning og utvikling | Publisert i Morgenbladets nettutgave 11. april 2021

I Morgenbladets nettutgave 15. mars (for abonnenter) intervjues Skyggeutvalgets leder Nicolay B. Johansen om rusreformen. Johansen er kritisk til dagens forskning på rusfeltet, og nevner i den forbindelse Tyrilis interne forsknings- og utviklingsavdeling. Johansen og Skyggeutvalget er opptatt av at helsevesenet trenger holdningsendring for at rusavhengige skal møtes med samme respekt som andre pasienter, og at en juridisk reform i seg selv ikke er nok. Det kan vi si oss enige i. Forbedringen må hvile på kunnskap, både om situasjonen slik den er nå, og om hva den gode behandlingen skal være. Slik kunnskap kan ha sitt utspring i interne så vel som eksterne perspektiver.

Hanne Lorimer Aamodt, leder av Tyrili FoU.Et konkret eksempel fra vår egen hverdag: I Tyrili kartlegger vi i dag kognitiv fungering hos alle pasienter. Dette er en direkte følge av forskning vi har gjort. Vår artikkel om temaet er skrevet sammen med andre aktører på feltet, fagfellevurdert og publisert i et internasjonalt tidsskrift. Det vil si at resultatene og studien er kvalitetssikret av andre enn oss selv. Studien viste en sammenheng mellom kognitiv fungering og det å droppe ut av behandling. Kunnskapen forteller oss at vi må tilpasse vår behandling for pasienter som har svekket kognitiv fungering, særlig i starten av behandlingsforløpet. Dette er kunnskap som er viktig for resten av rusfeltet også. 

Slik vi ser det, er det ingen motsetning mellom uavhengige forskningsmiljøer og interne forskningsavdelinger. Forskeren kommer fra et fagfelt, blir finansiert av noen og jobber et sted, og dette vil være en del av rammen, uavhengig av om man per definisjon er intern eller uavhengig. Dette ståstedet må være så gjennomsiktig og tydelig som mulig. Dermed kan de ulike forskningsmiljøene fylle ulike funksjoner og utfylle hverandre. Vi ønsker flere uavhengige forskningsmiljøer velkomne, og hører gjerne mer konkret fra Johansen dersom han ser svakheter i vårt forskning- og utviklingsarbeid som kan hjelpe oss å bli bedre.

 

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Nyheter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard