logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Pågående prosjekter

Fagdag for studenter

Ansvarlig(e):
Tidsrom: halvårlig
Beskrivelse: Alle studenter i Tyrili som er i praksis ved ulike Tyrilienheter samles til undervisning om behandlingsinnhold i Tyrili og utveksling av erfaringer med å være student i Tyrili. 

Tyrilikohorten 2016

Ansvarlig(e): Mikael Sømhovd
Tidsrom: 2016-2018

Beskrivelse: 'Mixed methods' kohortestudie som søker å følge samtlige innskrevne i 2016 i Tyrili til ett år etter fullført døgnbehandling. Repeterte mål undersøker endring og opprettholdt endring i livskvalitet, psykisk helse, rus, kriminalitet og kriminalitetsforståelse, samt opplevelse av behandlingsutbytte. Delstudier følger to månedskohorter nærmere om utvalgte tema. 

Sluttevaluering

Ansvarlig(e): /Mikael Sømhovd
Tidsrom: 2013-2016
Beskrivelse: En evaluering av hva tyrilielevene har på plass ved avsluttet døgnbehandling i perioden 2013-2016. Avslutningsmåter og behandlingsavbrudd vil også bi belyst i denne studien.   

Lisdeksamfetamin i behandling av ADHD i Tyrilistiftelsen  — en casestudie

Ansvarlig(e): Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2015-2017
Beskrivelse: Formål om å evaluere individuelle og kontekstuelle effekter av bruken av Lisdeksamfetamin i Tyrilistiftelsen. Dette gjøres ved å kartlegge bruken av medisinsk behandling av symptomer på ADHD, generelt psykologisk symptomtrykk, opplevd livskvalitet, samt russug.

Bulgariaprosjektet, del 2

Ansvarlig(e):
Tidsrom: 2017

Beskrivelse: Et samarbeide mellom Initiative for Health Foundation  og Tyrilistiftelsen. Målet er å utvikle og implementere en modell for intervensjon for forebygging og skadereduksjon med hensyn til narkotikabruk blant innsatte i bulgarske fengsler. Tyrilis bidrag er undervisning om rusbehandling i fengsel samt å bistå i evalueringen av prosjektet.   Prosjektet er finansiert av  Norwegian financial mechanism. Første del ble gjennomført 2016. Del 2 er en oppfølging med utveksling til Norge og videreføring av arbeidet fra del 1.

Brukerundersøkelser

Ansvarlig(e): Mikael Sømhovd
Tidsrom: årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her

Medarbeiderundersøkelser

Ansvarlig(e): Turid Wangensteen
Tidsrom: årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her

Hvordan tematiseres foreldres rusmiddelproblemer for barn? En kvalitativ studie

Ansvarlig(e): Turid Wangensteen (veiledet av Astrid Halsa og Jørgen Bramnes - SERAF)
Tidsrom: 2015-2019
Beskrivelse: Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan foreldre med rusproblemer og deres barn opplever at foreldreskap og rus tematiseres, og om dette  skaper skamfølelse og utenforskap, eller om det bidrar til å skape mestring og resiliens? 

Utviklingstrekk i rusbehandling. Avhold versus livsmestring i policydokumenter og anbudstekster

Ansvarlig(e): 
Tidsrom: 2016-2017
Beskrivelse: Gjennomgang av målsettinger for rusbehandling i ofisielle dokumenter og hos kollektivene. 

Målgruppeundersøkelser

Ansvarlig(e): Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2016-2017
Beskrivelse: Målgruppeundersøkelsen del 1 omfattet elevene våre, hvorfor de søker seg til Tyrili og hvilke forventninger de har til behandlingen de skal få. Du kan lese rapporten fra del 1 her. Del 2 omfatter henvisere. Vi ønsker blant annet å få svar på hvorfor og hvilke pasietner som blir henvist til oss, erfaringer henvisere har med samarbeidet om felles pasietner, og om vi oppfattes som en aktør med kunnskap og kompetanse innen TSB.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard