logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Syn på behandling

Det er fellesskapet som er grunnstammen i Tyrili, vi tror at menneskelig vekst og utvikling skjer i fellesskap med andre. Tyrilikulturen preges av at ulike mennesker får lov til å være ulike. Vi bygger på en humanistisk tradisjon med et positivt menneskesyn og en grunnleggende tro på forandring.

Det er i samhandling med andre man knytter relasjoner og utvikler seg. Fellesskapet setter rammen for trygghet, ærlighet og avstand til rus og kriminalitet. Hverdagen blir en treningsarena for å prøve ut ny kunnskap og å forholde seg til menneskene rundt seg. Det innebærer å håndtere nærhet, motstand, oppleve mestring, samarbeid og å få og gi tilbakemeldinger. Det er i fellesskap med andre at den enkelte kan finne nye mål og stake ut nye veier.

 

Det er i møte med andre du lærer deg selv å kjenne.

 

Det å være elev i Tyrili krever stor grad av egen innsats. Tyrili bidrar med rammer, struktur og behandlingsinnhold, men det å slutte og ruse seg krever også at elevene benytter seg av disse mulighetene. Vi kan tenke oss at endring foregår på tre områder – tanker, følelser og handling. Endring på et område fører ofte til endring på de andre områdene. Noen elever har behov for å bearbeide følelsesmessige opplevelser, og gjennom det klarer de å tenke annerledes om seg selv og sin situasjon og de begynner å handle annerledes. Andre har mer nytte av at endringsprosessen starter på det kognitive, tankemessige plan eller ved at man endrer atferden sin.

Vi må forstå kraften som ligger i rusavhengigheten og samtidig se hele mennesket med sin historie, erfaring og sine ressurser. Dersom våre elever skal oppnå målene sine om bedret livsmestring må de også lære seg sosiale ferdigheter.  Mange må bearbeide traumer og opplevelser fra barndom og fra ruslivet.

Det å ruse seg kan handle om å dempe ubehag, anst, depresjon og uro, eller om å få spenning, sosial tilhørighet, anerkjennelse, makt og kontroll. Mange ønsker å ruse seg, og er forelsket i rusen, men de ønsker å slippe og leve som en rusavhengig. Når vi kartlegger elevens rusavhengighet er det viktig å finne ut hvilke funksjoner rusen har hatt. Noen begynner å ruse seg fordi de har store vansker i livet, andre får store vansker på grunn av rus. Uansett oppleves det ofte som en ond sirkel som de aller fleste ønsker å komme ut av.

Det aller viktigste prinsippet for godt endringsarbeid i Tyrili er at eleven er i sentrum. Tyrili er til for elevene, og alle medarbeiderne jobber direkte med elever. Behandlingen organiseres på en måte som gjør at elever og medarbeidere er i samhandling på mange ulike arenaer gjennom dagen, blant annet gjennom felles vask av enheten og felles måltider.

Vi har en grunnleggende tro på at endring er mulig. Vår grunnholdning er at vi tror på menneskers ønske om å skape et best mulig liv for seg selv. Endringsoptimisme er å stå sammen med elevene i «gode og onde dager», om å fortsette å tro på at endring er mulig også når elevene trår feil, og å gi dem nye sjanser.

 

Tro kan flytte fjell.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard