logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Turid Wangensteen


Stilling: Doktorgradsstipendiat/Forsker

Utdanning: Barnevernspedagog, familieterapeut, Master i moderne forvaltning (Public Administration)

Tlf: 908 64 026

E-post
turid.wangensteen@tyrili.no

Adresse: Tyrilisenteret, Løkkegata 11, 2615 Lillehammer

 

 

 

Pågående doktorgradsarbeid på Høgskolen i Lillehammer om barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer (2015-2019)
 

Kompetanseområder

Tyrilistiftelsen
Rusavhengighet / rusbehandling
Barn som pårørende
Familie- og nettverksarbeid
Familieterapi
Ledelse og organisasjon
Kvalitativ metode
 

Publikasjoner

Turid Wangensteen, Astrid Halsa, Jørgen Gustav Bramness (2020): Creating meaning to substance use problems: a qualitative study with patients in treatment and their children. Journal of Substance Use, doi=10.1080/14659891.2020.1715497.
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, T., & Aamodt, H. L. (2019). Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn (s. 230-250). Oslo: Gyldendal Akademiske.
Bokkapittel

Wangensteen, T. og Westby, L. C. L. (2019): Breaking the Cycle: Young People’s Stories of Protection and Support While Growing up with Parental Substance use Disorder
Child Care in Practice
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, T., Jansen, Sigrun D. og Halsa, A.: Foreldreskap og rus – den tause skammen Tidsskrift for psykisk helsearbeid Volum 16, Nr. 1/2019, s. 5–15. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, Turid, Bramness, Jørgen Gustav og Halsa, Astrid (2018): Growing up with parental substance use disorder: The struggle with complex emotions, regulation of contact, and lack of professional support. Child & Family Social Work.
Vitenskapelig artikkel.

Wangensteen, Turid og Jansen, Ulf (2015): Revidert Dette er Tyrili. 
Tyrili Skriftserie 2/2015

Wangensteen, Turid (2015): «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!». Rapport fra en kvalitativ studie

Wangensteen, Turid & Jansen, Ulf (2013): Dette er Tyrili. Tyrili skriftserie 2/2013
 

Konferansebidrag/annet

ROP-TV: Foredrag om å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig

 
 
 
  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard