Tyrilihaugen ligger i Lismarka, ni kilometer øst for Lillehammer.

Driften ved enheten opphører våren 2023. Pasienter ved enheten som ikke rekker å fullføre behandlingsløpet sitt der, overføres til andre enheter i Tyrili. Medarbeiderne ved Tyrilihaugen fortsetter sitt arbeid andre steder i Tyrili.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for endringene.

Fra 2023 er det dessverre ikke lenger mulig å henvise pasienter til Tyrilihaugen.