Tyrilihaugen ligger i Lismarka, ni kilometer øst for Lillehammer. Enheten tilbyr behandling i landlige og naturskjønne omgivelser.

På Tyrilihaugen er det tre typer pasienter/beboere: 

  • Pasienter på plasser tilknyttet Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)
  • Beboere på rehabiliteringsplass, etter avtale med Velferdsetaten i Oslo
  • Beboere ved Tyrilihaugen Vel, som gir mulighet til å bo og leve innenfor trygge rammer over tid, samtidig som man er med på den daglige driften av enheten

Skogen, fjellet og byen er naturlige utviklingsarenaer i området. En del pasienter har sitt arbeidslag ved Tyrilis klatresenter i Lillehammer, hvor de står for drift og kundeservice.