Etablert i 1995
25 pasientplasser
16 årsverk
Landlig beliggenhet