Det ble i dag klart at Tyrilistiftelsen tildeles 20 rehabiliseringsplasser i Oslo kommune Velferdsetaten sin konkurranse om kjøp av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere. 

Øyvin AamodtEnhetsleder ved Tyrilihaugen, Øyvin Aamodt, er letta. 

- Det betyr at vi har muligheten til å videreutvikle modellen vi jobber med og å fortsette å være et heldøgns kommunalt tilbud som er et flott tilbud for de som kommer fra Oslo. Det betyr også at Velferdsetaten synes at det er et godt tilbud, og det setter vi jo pris på. Det betyr også at ingen her trenger å måtte finne et nytt behandlingssted.  

- Hva tror du elevene vil si nå? 

- Vi har ikke gjort så stort nummer ut av det, men en del har fått det med seg. Det vil  være tommel opp og fint og det skulle bare mangle, og det synes vi jo alle egentlig, sier Aamodt. 

I tildelingsbrevet står det: 

" Tyrili tilbyr rusfrie rehabiliteringsplasser lokalisert på Tyrilihaugen ved Lillehammer og på Tyrili Arena Oslo. Tyrili benytter fellesskapet som metode gir individuell systematisk oppfølging i forhold til skole, arbeid, økonomi, sosialt nettverk, botrening osv. Tyrili tilbyr ulike boformer, fra bofellesskap til selvstendige leiligheter. De har et variert aktivitets- og sysselsettingstilbud som blant annet innebærer reell arbeidstrening ved Tyrilisenteret i Lillehammer. På Tyrilihaugen deltar elevene i arbeidslag. Brukermedvirkning er sentralt i Tyrilistiftelsens ideologi, og brukerne har stor innvirkning på videreutvikling av tilbudet. For å tilrettelegge for en god overgang fra rehabilitering til selvstendig tilværelse kan elevene, mot slutten av et rehabiliteringsopphold, overførest til Tyrili Arena i Oslo. "

Tyrili hadde søkt om omsorgsplasser, men fikk ikke tildelt det. Tildelingen av rehabiliteringsplasser er ikke endelig før klagefristen er ute om 10 dager. 

Tyrilihaugen i Lismarka

Tyrili Arena på Tøyen i Oslo