FoU driver forsknings- og utviklingsarbeid for Tyrili primært, men deltar også i samarbeidsprosjekter. Enheten ble opprettet i 2000 og består av seks medarbeidere, hvorav fire er forskere, med et bredt spekter av ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Tyrili FoUs mål:

  • Å gjøre Tyrili bedre i stand til å nå sine mål
  • Å bidra til kunnskapsutvikling på rusmiddelfeltet


Disse målene skal nås gjennom:

  • Evalueringsforskning på egen virksomhet 
  • Kvalitet- og forbedringsarbeid (brukerundersøkelser og sluttevaluering)
  • Gjennomføring av utviklingsprosjekter
  • Bidrag til utvikling av nye metoder og arbeidsmåter
  • Kunnskapsutvikling
  • Dokumentasjon og kartlegging
  • Undervisning og formidling av forskningsresultater og ny kunnskap, internt og eksternt
  • Fagutvikling og veiledning