FoU-leder Hanne Lorimer AamodtStilling: Fagleder 

Utdanning: Sykepleier, Master i psykisk helsearbeid

Tlf: 952 09 128

E-posthanne.lorimeraamodt@tyrili.no

Adresse: Normannsgt 47, 0655 Oslo

 
Kompetanseområder
  • Rusavhengighet / rusbehandling
  • Psykisk helsearbeid
  • Fagformidling
  • Veiledning/Ferdighetstrening
  • Tyrilistiftelsen
Publikasjoner

Lystad, J. et al (2022) Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for den Norske Psykologforening, Vol 59, nummer 10, 2022, side 874-883. https://doi.org/10.52734/2h82w7yP

Wangensteen, T., & Aamodt, H. L. (2019). Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn (s. 230-250). Oslo: Gyldendal Akademiske.
Bokkapittel

Aamodt, H. L. (2013) Med rus - uten ord? En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masteroppgave i psykisk helsearbeid, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
Masteroppgave

Konferansebidrag/annet

NK TSB Lederkonferanse 2019 - Lederperspektiv på Feedbackverktøy
Film