Bergly, T. H. (2016). Målgrupperapport, del 1. (PDF, 694KB) Internrapport.

Oslo Economics, Tyrilistiftelsen & Sweco (2016). Evalueringen av byggingen av Halden fengsel. OE-rapport 2016-4.