1999

Rokkan, Tore T. (1999) Identitet i behandling. Om rusmisbruk og pedagogikk. (JPG, 8KB)Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt våren 1999. 
Hovedoppgave

Sandvig jr., Anders (1999) Tvang i Tyrili. En undersøkelse av plasseringer etter Lov om sosiale tjenester §§ 6-2 og 6-2a i perioden 1995 - 1999. (PDF, 582KB) Tyrili skriftserie nr 1. Oslo: Tyrili FoU. 
Tyrili skriftserie

1998

Tjersland, Odd Arne, Ulf Jansen & Gunnar Engen (1998) Våge å leve. En bok om alternative veier i behandling basert på erfaringene i Tyrili. Oslo: Tano Aschehoug.
Bok

1995

Tjersland, Odd Arne (1995) Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet. Oslo: Rusmiddeldirektoratet
Undersøkelse