2023

Wangensteen, T, Himberg-Sundet, A, Bergly, T. H. & Klev, J. (2023) Når ny kompetanse skapes i møte mellom teori og personlig utvikling. Deltakernes erfaringer og fornøydhet med Ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili 2021/22. (PDF, 967KB) Intern rapport.

Wangensteen, T., & Dalsrud, M. K. (2023). Når foreldre ruser seg. Universitetsforlaget.

2022

Bergly, T. H., & Sømhovd, M. J. (2022). Improvements of substance use disorder treatment and the impact of traumatic experiences. Journal of Substance Use27(4), 393-397.

Wangensteen, T. (2022). Barnets perspektiv. Veiledning med foreldre i rusbehandling. I S. M. Myra, A. Faugli, & C. Lauritzen (red.), Veiledning i profesjonell praksis -til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier (kap 10, s. 141-157). Fagbokforlaget.

Wangensteen, T. (2022). Fyll din egen verktøykasse. Ferdighetstrening og reflekterende team på veien til økt relasjons- og kommunikasjonskompetanse. I S. M. Myra, A. Faugli, & C. Lauritzen (red.), Veiledning i profesjonell praksis -til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier (kap 15, s. 229-242). Fagbokforlaget.

Wangensteen, T., & Hystad, J. (2022). Trust and collaboration between patients and staff in SUD treatment: A qualitative study of patients’ reflections on inpatient SUD treatment four years after discharge. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 0(0). https://doi.org/10.1177/14550725221082366

2021

Hystad, J., & Wangensteen, T. (2021). Former inpatients’ narratives of substance use four years after substance use disorder treatment: A qualitative follow-up study. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 14550725211050765. https://doi.org/10.1177/14550725211050765

Fjærli, H. H., Sømhovd, M. J., & Bergly, T. H. (2021). Difference between psychostimulant users and opioid users in recovery of cognitive impairment, measured with the Montreal Cognitive Assessment (MoCA®). Journal of Substance Use, 1-5.

Wangensteen, T., Hystad, J. A Comprehensive Approach to Understanding Substance Use Disorder and Recovery: Former Patients’ Experiences and Reflections on the Recovery Process Four Years After Discharge from SUD Treatment. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health (2021).

Wangensteen, T., & Jansen, S. D. (2021). Jeg vil jo så gjerne bli en god, trygg og rusfri pappa: Erfaringer fra foreldreseminar med pasienter i rusbehandling. Fokus på familien, 49(2), 121-139.

Hystad, J. & Bergly, T. H. (2021). Experiences of playing golf as a part of the treatment and rehabilitation process among patients in substance use disorder treatment. Journal of Substance Use, 26(2), 184-189.

2020

Oslo Economics & Tyrilistiftelsen (2020). Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk. OE-rapport 2020-23.

Wangensteen, T., Halsa, A. & Bramness, J. (2020). Creating meaning to substance use problems: a qualitative study with patients in treatment and their children. Journal of Substance Use, vol. 25(4), 382-386

2019

Bergly, T. H. & Sømhovd, M. J. (2019). Rusbehandling i Indre Østfold fengsel – et samarbeid mellom Eidsberg fengsel, sosial-medisinsk poliklinikk Sarpsborg og Tyrili Stifinnerteam. (PDF, 1MB) Tyrili skriftserie nr. 1/2019

Hagen, E., Sømhovd, M. J., Hesse, M., Arnevik, E. A. & Erga, A. H. (2019). Measuring cognitive impairment in young adults with polysubstance use disorder with MoCA or BRIEF -A- The significance of psychiatric symptoms. Journal of substance abuse treatment, 97, 21-27

Sømhovd, M. J., Hagen, E., Bergly, T. H., Arnevik, E. A. (2019). The Montreal Coognitive Assessment as a predictor of dropout from residential substance use disoreder treatment. Heliyon, 5(3)

Wangensteen, T., Jansen, S. D. & Halsa, A. (2019). Foreldreskap og rus – den tause skammen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 5-15

Wangensteen, T. & Westby, L. C. L. (2019). Breaking the Cycle: Young People’s Stories of Protection and Support While Growing Up with Parental Substance Use Disorder. Child Care in Practice, 1-14

Wangensteen, T. & Aamodt, H. L. (2019). Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet. I: Svalastog, A. L., Kristoffersen, N. J. & Lile, H. S. (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn (s. 230-250). Oslo: Gyldendal Akademiske.

2018

Bergly, T. H. (2018). Målgrupperapport, del 2. (PDF, 904KB) Internrapport.

Bergly, T. H. & Sømhovd, M. J. (2018). The Relation Between ADHD Medication and Mild Cognitive Impairment, as Assessed by the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), in Patients Entering Substance Use Disorder Inpatient Treatment. Journal of Dual Diagnosis, 14(4), 228-236.

Olsen, H. & Bergly, T. H. (2018). Elevene på Tyrilihaugen og arbeidslagets betydning for tanker om fremtiden – intervju med elever og arbeidsledere. (PDF, 568KB) Internrapport.

Wangensteen, T., Bramness, J. G. & Halsa, A. (2018). Growing up with parental substance use disorder: The struggle with complex emotions, regulation of contact, and lack of professional support. Child & Family Social Work, 24(2), 201-208.

2017

Olsen, H. (2017). Open drug scenes and police strategies in Oslo, Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 18, 141-156. 

Sømhovd, M. J. & Bergly, T. H. (2017). Evaluering av ambulant behandling i Tyrilistiftelsen. (PDF, 586KB) Tyrili rapport Nr. 1/2017

2016

Bergly, T. H. (2016). Målgrupperapport, del 1. (PDF, 694KB) Internrapport.

Oslo Economics, Tyrilistiftelsen & Sweco (2016). Evalueringen av byggingen av Halden fengsel. OE-rapport 2016-4.

2015

Olsen, H. & Sømhovd, M. J. (2015). Evaluering av botrening i Tyrili. (PDF, 3MB) I Tyrili Skriftserie 1/2015.

Wangensteen, T. & Jansen, U. (2015). Revidert: Dette er Tyrili. (PDF, 1MB) I Tyrili Skriftserie 2/2015.

2014

Nøkleby, Heid (2014) "Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet". (PDF, 2MB) Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor under PhD-programmet Barns og unges kompetanseutvikling, Høgskolen i Lillehammer
Doktoravhandling

Jansen, Sigrun Dalsaune (2014) ”Vi er nærmest elevene”. (PDF, 124KB) En kvalitativ undersøkelse om utfordringer knyttet til å ivareta barnefokuset i behandlingen av voksne rusavhengige. (PDF, 124KB) Masteroppgave i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer
Masteroppgave

Nøkleby, Heid, Geir Pedersen & Finn Skårderud (2014) Symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Addictions, in press.
Vitenskapelig artikkel

2013

Aamodt, Hanne Lorimer (2013) Med rus - uten ord? En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling.  (PDF, 2MB)Masteroppgave i psykisk helsearbeid, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
Masteroppgave

Kristiansen, Daniel Løset (2013) Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling.  (PDF, 749KB)Masteroppgave i musikkterapi, Norges musikkhøyskole
Masteroppgave

Alm, Ingrid Ramstad (2013) Snowboard og rus. En studie av to subkulturer, fellestrekk og forskjeller. Refleksjoner om forebygging. (PDF, 865KB) Masteroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo.
Masteroppgave

Bergsgard, Nils & Danielsen, Trond (2013) Rehabilitering av rusavhengige i fengsel – nytter det?  Rus og Samfunn nr.2/2013.
Artikkel

Danielsen, Trond & Jansen, Ulf (2013) Nytter det? Debattartikkel Aftenposten 22. mars.
Kronikk

Haugen, Stian (2013) Endring fra innsiden. Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene. Oslo: Gyldendal Akademisk
Bok

Nøkleby, Heid (2013) Use of doping agents and symptoms of eating disorders among male and female drug addicts in treatment. (JPG, 6KB) Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30(4), 331–346.
Vitenskapelig artikkel

Nøkleby, Heid & Skårderud, Finn (2013) Body practices among male drug abusers. Meanings of workout and use of doping agents in a drug treatment setting. International Journal of Mental Health and Addiction, 11(4), 490-502.
Vitenskapelig artikkel

Snartland, Vegard & Johansen, Thor (2013) Evaluering av Tett på – et samarbeidsprosjekt mellom Tyrilistiftelsen og NAV. (PDF, 2MB) Tyrili skriftserie nr.1/2013
Tyrili skriftserie

Wangensteen, Turid & Jansen, Ulf (2013) Dette er Tyrili. (PDF, 3MB) Tyrili skriftserie nr.2/2013
Tyrili skriftserie

2012

Bergsgard N., Danielsen T. (2012) Når veien er målet – en evaluering av Stifinner’n (PDF, 1MB): Rapport IRIS – 2012/062 
Rapport

2011

Johansen, Thor Hallgeir & Snartland, Vegard (2011) Evaluering av korttidstilbudet på Tyrilihaugen. (PDF, 351KB) Tyrili Skriftserie nr 1
Tyrili skriftserie

2010

Lundgaard, Ragna & Molin, Pål Kristian (2010) Prosjekt Rus & Vold – et samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og Alternativ til vold. (JPG, 43KB) Sluttrapport til Helsedirektoratet.
Rapport

Danielsen, Trond & Haugen, Stian (2010) Håndbok for Stifinner’n Oslo fengsel (JPG, 4MB): Tyrili skriftserie nr.2
Tyrili skriftserie

Danielsen, Trond & Johansen, Thor (2010) Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring i rusbehandling. (JPG, 6KB) Tyrili skriftserie nr.3
Tyrili skriftserie

Jørgensen, Sveinung & Pedersen, Lars Jacob Tynes (2010) What’s the problem? A problem-based approach to the reform of the Norwegian drug rehabilitation sector. European Journal of Social Work, 13(3), 339-357. 
Vitenskapelig artikkel

Snartland, Vegard (2013) Fritid og aktiviteter i rusbehandling. En evaluering av fritidsvirksomheten i Tyrili. (JPG, 41KB) Tyrili Skriftserie nr 4/2010. 
Tyrili skriftserie

Strand, Nina (2010) Nykter. Akademisk publisering.
Dokumentarbok

Tyrili 1980-2010 (2010) Hvor går behandlings-Norge? Et glimt fra Tyrilis jubileumskonferanse.  (PDF, 512KB)
Jubileumshefte

Wennesland, Jo (2010) Hvor går Tyrili? Essays om behandling av stoffmisbrukere. 
Bok

2009

Lanesskog, Jan (2009) Epistler om rus og behandling. (JPG, 24KB)Tyrili Skriftserie nr 1/2009. 
Tyrili skiftserie

2008

Nøkleby, Heid, Øie, M. & Aamodt, Ø. (2008) ”LAR og ADHD-medisinering – i kombinasjon i Tyrilistiftelsen”, artikkel i Rus & Samfunn, nr 4/2008. 
Artikkel

Malming, Marie Roland (2008) Rusmisbruk og psykisk helse – om elevers erfaringer og opplevelser i Tyrilistiftelsen. (JPG, 5KB) Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 
Masteroppgave

Nøkleby, Heid (2008) ”Ansvarsgrupper og samarbeid rundt en ungdom i behandling. En kvalitativ studie fra Tyrili”, artikkel i Tidsskriftet Norges Barnevern, nr 2/2008. 
Artikkel

Johansen, Thor Hallgeir & Lanesskog, Jan (2008) ”Psykiske plager blant pasienter i langtidsbehandling” (JPG, 777KB), artikkel i Rus & Samfunn, nr 3/2008.
Artikkel

2006

Pihlstrøm, Kristin (2006) "Jeg håper vi ikke blir kontorrotter hele gjengen." En kvalitativ studie av en forandringsprosess på Tyrili Kampen. (JPG, 478KB) Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 
Hovedoppgave

2005

Johansen, Thor Hallgeir (2005) Stifinner’n – en rus- og rehabiliteringsavdeling innenfor Oslo fengsel sett i lys av Lysgaards kollektivteori og Goffmans begrepsapparat. (JPG, 47KB) Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 
Hovedoppgave

2004

Nøkleby, Heid (2004) Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling. (JPG, 224KB) Kvinneforskning, 2/04.
Artikkel

2003

Rokkan, Tore T., Brandsberg-Dahl, Astrid (2003) Tyrili 10 år etter. - En evaluering av Frankmotunet. (JPG, 6KB) Tyrili Skriftserie nr 4. Oslo: Tyrili FoU. 
Tyrili skriftserie

2002

Sand, Laila (red) (2002) Den Unike Kompetanse (DUK). Et læringsprosjekt. (JPG, 2MB) I Tyrili Skriftserie nr 4. Oslo: Tyrili FoU. 
Tyrili skriftserie

Brandsberg-Dahl, Astrid og Lanesskog, Jan O. (2002) Metadonbrukere i Tyrili - integrering, resultater og erfaringer. (JPG, 313KB) Tyrili skriftserie nr 3. Oslo: Tyrili FoU.
Tyrili skriftserie

2001

Lorimer, Debby & Dalsaune, Randi (2001) Ta det som en kvinne. Erfaringer fra arbeidet til jentene og kvinnene på Tyrilitunet. (JPG, 4KB) Tyrili skriftserie nr 2. Oslo: Tyrili FoU 
Tyrili skriftserie

2000

Brandsberg-Dahl, Astrid (2000) Fra konflikt til konsensus. (JPG, 2MB)Fremvekst og utforming av metadonassistert rehabilitering av heroinmisbrukere i Norge på 1900-tallet, i lys av massemedia, sosiale mekanismer og sosial handlingsteori. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi.
Hovedoppgave

1999

Rokkan, Tore T. (1999) Identitet i behandling. Om rusmisbruk og pedagogikk. (JPG, 8KB)Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt våren 1999. 
Hovedoppgave

Sandvig jr., Anders (1999) Tvang i Tyrili. En undersøkelse av plasseringer etter Lov om sosiale tjenester §§ 6-2 og 6-2a i perioden 1995 - 1999. (PDF, 582KB) Tyrili skriftserie nr 1. Oslo: Tyrili FoU. 
Tyrili skriftserie

1998

Tjersland, Odd Arne, Ulf Jansen & Gunnar Engen (1998) Våge å leve. En bok om alternative veier i behandling basert på erfaringene i Tyrili. Oslo: Tano Aschehoug.
Bok

1995

Tjersland, Odd Arne (1995) Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet. Oslo: Rusmiddeldirektoratet
Undersøkelse