2010

Lundgaard, Ragna & Molin, Pål Kristian (2010) Prosjekt Rus & Vold – et samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og Alternativ til vold. (JPG, 43KB) Sluttrapport til Helsedirektoratet.
Rapport

Danielsen, Trond & Haugen, Stian (2010) Håndbok for Stifinner’n Oslo fengsel (JPG, 4MB): Tyrili skriftserie nr.2
Tyrili skriftserie

Danielsen, Trond & Johansen, Thor (2010) Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring i rusbehandling. (JPG, 6KB) Tyrili skriftserie nr.3
Tyrili skriftserie

Jørgensen, Sveinung & Pedersen, Lars Jacob Tynes (2010) What’s the problem? A problem-based approach to the reform of the Norwegian drug rehabilitation sector. European Journal of Social Work, 13(3), 339-357. 
Vitenskapelig artikkel

Snartland, Vegard (2013) Fritid og aktiviteter i rusbehandling. En evaluering av fritidsvirksomheten i Tyrili. (JPG, 41KB) Tyrili Skriftserie nr 4/2010. 
Tyrili skriftserie

Strand, Nina (2010) Nykter. Akademisk publisering.
Dokumentarbok

Tyrili 1980-2010 (2010) Hvor går behandlings-Norge? Et glimt fra Tyrilis jubileumskonferanse.  (PDF, 512KB)
Jubileumshefte

Wennesland, Jo (2010) Hvor går Tyrili? Essays om behandling av stoffmisbrukere. 
Bok

2009

Lanesskog, Jan (2009) Epistler om rus og behandling. (JPG, 24KB)Tyrili Skriftserie nr 1/2009. 
Tyrili skiftserie

2008

Nøkleby, Heid, Øie, M. & Aamodt, Ø. (2008) ”LAR og ADHD-medisinering – i kombinasjon i Tyrilistiftelsen”, artikkel i Rus & Samfunn, nr 4/2008. 
Artikkel

Malming, Marie Roland (2008) Rusmisbruk og psykisk helse – om elevers erfaringer og opplevelser i Tyrilistiftelsen. (JPG, 5KB) Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 
Masteroppgave

Nøkleby, Heid (2008) ”Ansvarsgrupper og samarbeid rundt en ungdom i behandling. En kvalitativ studie fra Tyrili”, artikkel i Tidsskriftet Norges Barnevern, nr 2/2008. 
Artikkel

Johansen, Thor Hallgeir & Lanesskog, Jan (2008) ”Psykiske plager blant pasienter i langtidsbehandling” (JPG, 777KB), artikkel i Rus & Samfunn, nr 3/2008.
Artikkel

2006

Pihlstrøm, Kristin (2006) "Jeg håper vi ikke blir kontorrotter hele gjengen." En kvalitativ studie av en forandringsprosess på Tyrili Kampen. (JPG, 478KB) Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 
Hovedoppgave