Stilling: Forsker, FoU
Utdanning: Mastergrad i Folkehelsevitenskap, Ph.D. i Samfunnsernæring
Tlf: 988 29 122
E-post: anne.himberg-sundet@tyrili.no
Adresse: Tyrili FoU, Normannsgate 47, 0565 Oslo

Kompetanseområder
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid

  • Samfunnsernæring

  • Epidemiologi

  • Kvantitativ metode

Publikasjoner

Wangensteen, T, Himberg-Sundet, A & Bergly, T. H. (2023) Når ny kompetanse skapes i møte mellom teori og personlig utvikling. Deltakernes erfaringer og fornøydhet med Ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili 2021/22. (PDF, 967KB) Intern rapport.

Himberg-Sundet A., Kristiansen A.L., Andersen L.F., Bjelland M., Lien N. (2019): Effects of a kindergarten intervention on vegetables served and staff’s food-related practices: results of a cluster randomized controlled trial. The BRA-study. Public Health Nutrition 2020 April; 23(6): 1117–1126.

Himberg-Sundet, A., Kristiansen, A. L., Gebremariam, M. K., Moser, T., Andersen, L.F., Bjelland, M., Lien, N. (2019): Exploring the workplace climate and culture in relation to food environment-related factors in Norwegian kindergartens: The BRA-study. PLoS ONE 14(12). doi: 10.1371/journal.pone.0225831

Himberg-Sundet, A., Kristiansen, A. l., Bjelland, M., Moser, T., Holthe, A., Andersen, L. F., Lien, N. (2018): Is the environment in kindergarten associated with vegetables served and eaten? The BRA study. Scandinavian Journal of Public Health 47 (5). doi: 10.1177/1403494818756702

Sundet, Anne (2012): Bruken av dyr og natur/grøntområder i norske fengsel: en kartleggingsstudie. Masteroppgave, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.