Tyrili har en helhetlig integrert og tverrfaglig behandlingsmodell, og tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre pasienter.

Målgruppen for behandlingstilbudet er personer med rusavhengighet, og tilleggsproblematikk knyttet til annen avhengighetslidelse, fysisk og psykisk helse, volds- og kriminalitetsproblematikk, samt sosiale vansker knyttet til relasjoner, fungering i egen bolig, arbeid/skole, etc.

Tyrili gir tilbud til pasienter med og uten LAR-medikamenter. Vi tar imot pasienter som gjennomfører straff i institusjon etter straffegjennomføringslovens §12. Vi gir også tilbud til pasienter som har vært i rusbehandling tidligere, og som har behov for et kortere stabiliseringsopphold i døgnbehandling.

Vi tar imot pasienter med ulik kulturell, religiøs, og språklig bakgrunn. Det legges til rette for behov knyttet til tolketjenester, kost og religiøs utøvelse.

Vi legger en biopsykososial forståelse av rusmiddelavhengighet til grunn for virksomheten. Modellen forklarer hvordan avhengighet utvikles og opprettholdes.