Pakkeforløp har eksistert i Tverfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siden 2019.

Målet er å sikre: 

  • økt brukermedvirkning 
  • bedre pårørendeinvolvering og -ivaretakelse 
  • bedre somatisk behandling og tilrettelegging for gode levevaner 
  • økt fokus på traumebehandling 
  • likeverdig behandling
  • bedre samhandling.

Forløpskoordinatoren har det overordnede ansvaret for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid.

Hvem er forløpskoordinator i Tyrili?

  • Tyrili Inntak har rollen som forløpskoordinator mens pasienten mottar ambulant behandling før døgnbehandling.
  • Når pasienten ankommer en behandlingsenhet, tar enhetsledelsen over ansvaret.
  • Når en pasient bytter behandlingsenhet, tar enhetsledelsen ved den nye enheten over rollen som forløpskoordinator for pasienten.

Hvem er forløpskoordinatorene?

Inntak: 

Tyrili Arena Arendal: 
Beathe Hodne Manger: bema@tyrili.no / 957 44 014

Tyrilisenteret i Skien:
Anne Eikeng: anne.eikeng@tyrili.no / 988 39 274

Tyrilisenteret i Oslo:
Miriam Holtan: miho@tyrili.no / 911 51 614

Tyrili Arena Oslo:
Sigrun Dalsaune Jansen: sida@tyrili.no / 90 94 07 24

Tyrilisenteret i Lillehammer:
Camilla Farem: cafa@tyrili.no / 904 08 088

Tyrili Frankmotunet:
Rune Kongsrud: ruko@tyrili.no / 913 07 288

Tyrilisenteret i Trondheim:
Inga Rasmussen: inga.rasmussen@tyrili.no / 922 17 783

Tyrilisenteret i Molde:
Jannie Rasmussen: jara@tyrili.no

Tyrilisenteret i Stavanger:
Anne Kristin Klungtveit: ankl@tyrili.no / 975 10 675