Tyrili Inntak vurderer henvisningene, koordinerer inntakene, gjør inntakssamtaler, har oversikt over når det er ledige plasser, og avtaler med enhetene hvilke pasienter som kommer og når de skal komme.

For informasjon om henvisning, se Hvordan få plass?

Kontakt inntak
 

Telefonnummer: 474 74 000 (tast 1)

E-post: inntak@tyrili.no

Adresse: Normannsgata 47, 0655 Oslo (inngang fra Elverumsgata på baksiden av bygget)

Inntaksmedarbeidere:

Marianne Hegna: 906 32 120 / marianne.hegna@tyrili.no

Linn Søraa: 416 30 358 / linn.soraa@tyrili.no

Yvonne Hellevik-Mustvedt (Sør):
40 49 44 13 / yvonne.hellevikmustvedt@tyrili.no

Kathrine Malme Tølløfsrud (Innlandet): 95 96 56 00 / kathrine.malmetollofsrud@tyrili.no

Elin Bjartnes (Midt-Norge): 474 64 067 / elin.bjartnes@tyrili.no

Gry Martinsen (Vest): 93 28 61 32 / gry.martinsen@tyrili.no