Her beskrives fremgangsmåten for henholdsvis helseplass og velferdsplass.

Helseplass i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB):

Pasienten må ta kontakt med fastlegen sin, eller en ruskonsulent på det lokale NAV-kontoret, som kan sende henvisning om plass. LAR og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) kan også henvise.

Henvisningen sendes til DPS eller en annen vurderingsinstans under lokalt sykehus, for rettighetsvurdering. Dersom pasienten får pasientrettigheter, sender de henvisningen til oss.

Vi vurderer henvisningen og gir tilbakemelding på når vi kan tilby behandlingsplass. I mange tilfeller kan vi ikke tilby plass innenfor behandlingsfristen. Pasienten må da velge å stå på venteliste utover sin frist, eller be om at søknaden sendes et behandlingssted som kan imøtekomme fristen.

Velferdsplass:

Dette er et kommunalt tilbud til pasienter fra Oslo. Plassen betales av bydelen, og søknaden må sendes i samarbeid med sosialtjenesten i den enkelte bydel, NAV og pasienten. Søknaden sendes Velferdsetaten i Oslo kommune for godkjenning. De sender så søknaden til Tyrili. Velferdsetaten har eget søknadskjema som skal fylles ut.