For å få helseplass innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som er det vil tilbyr i Tyrili, må pasienten må ta kontakt med fastlegen sin, eller en ruskonsulent på det lokale NAV-kontoret, som kan sende henvisning om plass.

LAR og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) kan også henvise.

Henvisningen sendes til DPS eller en annen vurderingsinstans under lokalt sykehus, for rettighetsvurdering. Dersom pasienten får pasientrettigheter, sender de henvisningen til oss.

Vi tar gjerne imot henvisninger og andre henvendelser elektronisk.

Henvisninger som sendes i posten, adresseres til Tyrilis felles postadresse (ikke direkte til enheten):

Tyrilistiftelsen, Normannsgata 47, 0655 Oslo

Vi vurderer henvisningen og gir tilbakemelding på når vi kan tilby behandlingsplass. I mange tilfeller kan vi ikke tilby plass innenfor behandlingsfristen. Pasienten må da velge å stå på venteliste utover sin frist, eller be om at søknaden sendes et behandlingssted som kan imøtekomme fristen.

Har du spørsmål som gjelder henvisning eller inntak? Tyrili Inntak hjelper deg gjerne. Ta kontakt, enten på telefon 47 47 40 00 (tastevalg 3), eller på e-post: inntak@tyrili.no.

Hvis du har spørsmål om elektroniske meldinger, kan du henvende deg til meldingsansvarlig@tyrili.no på e-post, eller til fagsystemansvarlig Solbjørg Sunde på telefon 400 64 624.