Tyrili er en av Norges største aktører innen rusbehandling, med rundt 250 årsverk og 200 pasientplasser, fordelt på våre ni behandlingsenheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal.

I Tyrili skal medarbeiderne ha mulighet til å reise synspunkter, være delaktige og ha innflytelse på utviklingen. Det innebærer at man som medarbeider må ta medansvar for gjennomføringen av demokratiske beslutninger.

Vi er opptatt av å gjøre kjent for alle medarbeidere hvilke beslutningslinjer, prosesser og organer som gjelder. Det skal være enkelt å komme med innspill og påvirke utviklingen av Tyrili.

Vi er opptatt av god internkommunikasjon og organisasjonskultur, på tvers av enheter og geografiske avstander. Hvert år arrangeres stiftelsessamling, hvor alle medarbeidere samles til faglig påfyll og sosial omgang i tre dager på Tyrilitunet i Mesnali. I det daglige holder vi kontakten ved hjelp av kommunikasjonsplattformen Workplace. 

Tyrili har tariffavtaler med og tillitsvalgte fra FO, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF), Norsk Psykologforening og Forskerforbundet.

Når det gjelder lønn, er Tyrilis ambisjon å ha en konkurransedyktig lønnspolitikk.

Tyrili har flere boliger som medarbeidere kan benytte seg av, blant annet en stor leilighet på Ilsetra like ved Hafjell i Øyer kommune.

Tyrili er en ideell stiftelse, noe som innebærer at alt overskudd investeres i utvikling av stiftelsen.