Tyriliutdanning
Gode behandlere trenger kunnskap om rusavhengighet og metodene som anvendes i Tyrili. I Tyriliutdanning legges det vekt på nyere forskning og kunnskap om rusavhengighet og behandlingsmetoder. På samlingene veksles det mellom forelesninger, erfaringsutveksling, gruppeoppgaver og ferdighetstrening. Programmet er skreddersydd for Tyrili. Det går over tre samlinger og varer i cirka ti måneder. Utdanningen er for alle nye medarbeidere i Tyrili, og for pasienter og brukere som er klare for det.

Støtte til annen utdanning
I Tyrili ønsker vi at våre medarbeidere skal heve sin faglige kompetanse på ulike områder. Medarbeidere i fast stilling kan søke om støtte til relevant videreutdanning. Man kan søke videreutdanning etter å ha vært ansatt i to år, og masterstudie etter å ha vært ansatt i tre år. Psykologer kan søke spesialistutdanning etter å ha vært ansatt i ett år. Målet er at medarbeidere skal bli godt kjent med Tyrili og innholdet i jobben før de starter et utdanningsforløp. Innvilges slik støtte, gis permisjon med lønn for undervisningsdager, eventuelle reisedager, eksamen og en/to lesedager før eksamen (15 studiepoeng/30 eller flere studiepoeng).  Det gis tre uker fri med lønn for skriving av master-/spesialistoppgave.

Hva slags utdanninger og kompetanseutvikling Tyrili har behov for, skal jevnlig drøftes med de tillitsvalgte. Det skal være sammenheng mellom virksomhetens kompetansebehov, planlagt kompetanseutvikling og lønn. Der utdanning er utført i samsvar med virksomhetens behov og etter avtale med arbeidsgiver, skal vedkommende arbeidstaker gis ny lønnsinnplassering i henhold til gjennomført utdanning.

Utviklingspermisjon
Etter 5, 10, 15 og 20 års sammenhengende ansettelse i Tyrili, gis det utviklingspermisjon.

Utviklingspermisjonen utgjør tre uker, hvorav en uke skal bestå av egenutvikling, kurs eller hospitering i regi av eller godkjent av Tyrili.

Etter 20 år utgjør utviklingspermisjonen to uker hvert år, og tre uker hvert 5. år.