Illustrasjon: "Høst i Tyrili" av Trond Bredesen. En mann og en kvinne går tur gjennom byen. På en kolle i bakgrunnen snakker en som kommer fra golfbanen med to som raker løv.

40 år med kunnskapsbasert rusbehandling.

Nøkkeltall

1980
Etableringsår
10
Behandlingsenheter
200
Pasientplasser
250
Medarbeidere