Tekst og foto: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert: 27. juni 2023 | Anslått lesetid: 6 minutter

Ett år har gått siden en ny utgave av Tyrilis brukerråd så dagens lys, med Anne Malerbakken som leder. Når jeg møter Anne på Aleksander Kiellands plass, midt i en travel hverdag som forskningsassistent og medlem av flere andre brukerråd, er hun tydelig på at Tyrilis brukerråd så langt har fungert enda bedre enn hun forventet.

– Jeg har lyst til å skryte av dette brukerrådet, for det er rett og slett veldig bra. Det er en kompetanserik gjeng med god bredde når det gjelder kjønn, alder, interesser og erfaring. Alle har mye å bidra med, det er en stabil gjeng hvor alle ønsker å gjøre Tyrili bedre, sier Anne.

Tyrili har hatt brukerråd i flere omganger, tidligere kalt Tyrili Tenketank. Forrige utgave ble opprettet i 2018, og ble ledet av Lise Aasmundstad. Under pandemien avtok møteaktiviteten, og da krisen i Innlandet inntraff forrige vinter, med tap av behandlingsplasser ved Tyrilihaugen og Frankmotunet, var savnet etter et fungerende brukerråd stort, noe som også ble påpekt av bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet.

– Derfor gjorde vi en stor jobb med å finne gode representanter som kunne revitalisere brukerrådet og sørge for at Tyrili har gode rådgivere fra brukersiden, både i medgangs- og motgangstider. Det er viktig for oss, sier Anders Dalsaune Jansen, avtroppende leder i Tyrili.

– Opplever at vi blir tatt på alvor
Anne Malerbakken leder altså brukerrådet. Hun er født i 1981, kommer fra Oslo og er i tillegg til å være brukerrepresentant og forskningsassistent også skribent, foredragsholder og erfaringsformidler.

– Hvorfor takket du ja til å bli leder av Tyrilis brukerråd?

– Jeg ønsket å bidra, og trodde jeg hadde noe å bidra med. Dessuten liker jeg å ta en utfordring og syntes det var spennende. En del handlet også om at jeg ønsket å gi noe tilbake, sier Anne, som i likhet med flere andre i brukerrådet har erfaring med det å være pasient i Tyrili – riktignok for en del år tilbake.

Brukerrådet har hatt fem møter, hver gang på tre timer.

– Vi har trengt tiden for at alle skal komme til orde, og for å rekke å gå grundig gjennom temaene. Det er fint at vi spiser lunsj sammen, det gir rom for mer uformell prat. Ting har ikke stått stille, det har skjedd noe hele tiden, i form av ulike temaer og diskusjoner.

Brukerrådet har invitert inn gjester fra Tyrili og drøftet ulike temaer, som unge i rusbehandling, foreldre som ruser seg, barn som pårørende og pårørendearbeid generelt, Tyrilis tjenester i fengslene, Avrusningen, brukerundersøkelsen, og Tyrilis kommunikasjonsstrategi og hjemmeside.

– Vi har også snakket om temaer som seksuell helse og kosthold. Det er ekstra fint å se nærmere på den typen temaer, som vi burde snakke mer om, sier Anne.

Hun er glad for at Tyrili på hvert møte stiller med stiftelsesleder, kommunikasjonsleder og en forsker.

– Ledelsen har vært inkluderende, og jeg opplever at vi blir tatt på alvor.

– Skal fungere som en brobygger
Anne er tydelig når hun får spørsmål om hva som er brukerrådets funksjon, og hvorfor det er viktig.

– Brukerrådet skal forbedre tjenestene. Få organisasjonen eller stiftelsen til å lytte aktivt til pasientene, og fungere som en brobygger mellom pasientene, pårørende og tjenestene. Og forhåpentligvis være med på å heve kompetansen, hos den enkelte medarbeider og i Tyrilis system.

– Hva kan være typiske blinde flekker for tilbydere av rusbehandling, slik som Tyrili?

– Det er viktig med fokus på overgangene. Det er bra i Tyrili at dere har ambulante tjenester, siden det gir mykere overganger. Ellers er psykisk helse en typisk blind flekk, det har lett for å bli mye fokus på rus og mindre på psykisk helse. Og seksuell helse, sier Anne.

Hun understreker at det tar litt tid før et brukerråd «setter seg», tror rådet bare vil bli bedre og mer nyttig fremover, og håper representantene vil bli brukt i de ulike prosjektene Tyrili driver.

– Hva tenker du om at stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen, som har vært sentral i samarbeidet så langt, slutter?

– Det blir et tap, men jeg tror og håper at den som overtar vil videreføre det arbeidet som er gjort til nå. Det har vært god kommunikasjon mellom meg og ledelsen, og det er opp til den nye ledelsen å legge til rette for at det fortsetter slik, sier Anne.

Vi snakker litt om kosthold i døgnhandling, som etter planen skal bli et forskningsprosjekt i regi av Tyrili Forskning og Utvikling. Det kan også være en blind flekk: lite bevisst kosthold kan i verste fall bidra til dårlig selvbilde og økt risiko for tilbakefall. Å legge til rette for godt og riktig kosthold er derfor en naturlig del av behandlingstilbudet, mener Anne, og oppsummerer med en setning om det hun og de andre medlemmene av brukerrådet skal være garantister for:

– Det handler om å ta ansvar for de pasientene man får.

Dette er Tyrilis brukerråd:

Anne Malerbakken

Anne Malerbakken, leder av Tyrili brukerråd.Fra Oslo, født i 1981. Jobber på RusForsk ved Oslo universitetssykehus. Skribent, foredragsholder og erfaringsformidler. Leder Tyrilis brukerråd. Sitter også i brukerrådene til Kirkens bymisjon og A-senteret, Manifestsenteret og Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi, og satt tidligere i brukerrådet til Helse Sør-Øst. Behandlingserfaring fra Tyrili.

 

Ida Kristine Olsen

Ida Kristine Olsen, Tyrili brukerråd.Født i 1978. Flyttet nylig fra Søgne i Kristiansand til Oslo, hvor hun skal bo nærmeste 1–3 år. Elev i Tyrili på 1990-tallet. Var med på å etablere brukerorganisasjonen proLAR i 2007, og er nå fagansvarlig i organisasjonen som i dag heter proLAR Nett, i tillegg til å lede familiearbeidet der. Etablerte Prosjekt SMIL, et brukerdrevet tilbud til mødre i LAR og barna deres, i 2011. Satt i arbeidsgruppen for retningslinjer for gravide i LAR (2011), samt revideringen av denne (2019). Sitter i Helsedirektoratets bruker- og pårørendeutvalg for rus og psykisk helse.

 Remi Johnsen

Remi Johnsen, Tyrili brukerråd.Født i 1976, i Oslo. Vokste opp i samme by og bor der fortsatt. Jobber på Fontenehuset Mortensrud.

 

Vigdis Løbach

Vigdis Løbach, Tyrili brukerråd.Født i 1965. Fra Sandefjord. Nasjonal pårørendekontakt i A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon. Opprinnelig lærer. Skriver bloggen «Mora di – en mammablogg om rus».

 

Aleksander Vattøy

Aleksander Vattøy, Tyrili brukerråd.Født i 1987. Har to barn og ett bonusbarn. Bor i Larvik. Gruppeleder i brukerorganisasjonen R.O.T (Recovery og tilfriskning). Styremedlem i den nystartede organisasjon Ung og Håpfull, som skal bygge bro mellom mindreårige som er involvert i rus og kriminalitet, deres foreldre og systemet. Har mange års brukererfaring.

 

Marino Jonassen

Marino Jonassen, Tyrili brukerråd.Født i 1983. Fra Oslo. Har bodd i Harstad de siste åtte årene. Er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Nord. Har vært elev i Tyrili.