Gunnar var i praksis på Tyrilitunet i et halvt år i 1981, i forbindelse med at han utdannet seg til barnevernspedagog. Etter det flyttet han så å si inn, og var mer på «Tunet» enn på lesesalen.

På grunn av oppveksten i Østerdalen, ble Gunnar fort leder av utelaget, samt jord- og skogbruksansvarlig. Det førte til sene kvelder med bøker om dyrking av kål og andre nyttevekster på sengekanten. Det viste seg imidlertid at kål trivdes dårlig så høyt oppe, og Gunnar ble ganske raskt leder for Tyrilitunet isteden.

Gunnar har vært sentral i oppbyggingen av elementer som er viktige i Tyrili den dag i dag, som Menneskekunnskap, Tyriliutdanning, sommer- og vinterturer og inntaksleir. Han startet også Tyrili Brettklubb og romjulsturneringen i fotball.

Gunnar har i flere runder vært leder på Tyrilitunet og en del av stiftelsesledelsen. Han har vært en nær samtalepartner for Ulf Jansen (stiftelsesleder 1980–2018), særlig når det gjelder det ideologiske grunnlaget Tyrili bygger på, og har skrevet to bøker sammen med ham og Odd Arne Tjersland: Våge å leve og Allianser.

De siste årene har Gunnar hatt sitt daglige virke på Tyrilitunet, som siden 2014 har vært stiftelsens læringssenter og stedet hvor de månedlige inntaksleirene avholdes. Han har reist mye rundt og veiledet kolleger, og var i mange år «rektor» for Tyriliutdanning.

Ikke minst er Gunnar en forvalter av stiftelsens kollektive hukommelse, og i 2022 ga han ut boka Mulighetenes sted – erfaringer fra Tyrili sammen med Ulf Jansen. I forlengelsen av sitt ordinære virke i Tyrili kommer han til å jobbe videre med enkelte prosjekter, blant annet å ordne og ivareta viktig dokumentasjon gjennom et stiftelsesarkiv.

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Gunnar!