Øyvin Aamodt «ble med på lasset» da kona, Debby, fikk jobb som lærer i Tyrili på begynnelsen av 1980-tallet. Han og familien var en del av levefellesskapet på Tyrilitunet, og Øyvin jobbet både i arbeidslag og på kontor den første tida.

Da Bjørkhaugen startet i 1995, ble han leder for enheten, som senere flyttet og fikk navnet Tyrilihaugen. «Haugen» er en Tyrili-enhet for elever som har behov for behandling og rehabilitering med et lengre tidsperspektiv. Rehabilitering gjennom arbeid har hele tida vært Øyvins mantra, noe som har resultert i produksjon av alt fra hundesokker til ved, samt etableringen av et av Norges største klatresentre, på Tyrilisenteret i Lillehammer.

Øyvin har vært leder på Tyrilihaugen fram til han gikk av i september i fjor. Der har han blant annet etablert «vellet», hvor elever som har vært på enheten en tid, kan få egen leilighet og mer frihet og ansvar. Han har vært både leder og nestleder for Tyrilihaugen og Tyrilitunet i perioder hvor de to enhetene har vært slått sammen. Øyvin har også vært leder for Samarbeidsforum for norske kollektiv.

Han har alltid vært en forsvarer for elever som har gått ut og inn av behandling. I tillegg er han kjent innad i stiftelsen som bussens mest iherdige forkjemper, og har sittet bak rattet på utallige utenlandsturer med elever.

I det siste har Øyvin jobbet med fagutvikling for Tyrilistiftelsen og klatresenteret.

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Øyvin!