Kjell Brennodden ble leid inn av Tyrilikollektivet midt på 1980-tallet, fordi det var behov for en fjellkyndig person som kunne bidra på inntaksturer om vinteren. Læreren fra Folldal var flink med ungdommene, og ble snart en permanent del av levefellesskapet på «Tunet». Der møtte han Solbjørg Sunde, og sammen drev de en periode oppfølgingsenheten til Tyrili i Kirkegata på Lillehammer, før de på begynnelsen av 1990-tallet flyttet til Folldal og startet Frankmotunet.

Frankmotunet skulle i utgangspunktet være Tyrilis «natur- og miljøskole», og var tenkt som en mindre korttidsenhet. Slik gikk det ikke; enheten vokste seg ganske raskt stor, med Kjell som enhetsleder og høvding.

Kjell er skiløper, jeger og hundekjører, og har vært en sentral kraft i oppbyggingen av det naturnære behandlingsfellesskapet i Folldal, hvor mange elever og medarbeidere er – og blir – lidenskapelig opptatt av aktiviteter i friluft.

I senere tid har Kjell jobbet på Frankmotunet med menneskekunnskap og grupper, vært kontaktperson for nåværende elever og fulgt opp forhenværende, og drevet behandling med utgangspunkt i hundekjøring som en arena for endring. I høst avsluttet han yrkeskarrieren i Tyrilistiftelsen.

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Kjell!