Randi var med på å starte Tyrilikollektivet i 1980. Sammen med mannen Ulf Jansen og datteren Sigrun, fem andre voksne og seks ungdommer, flyttet hun inn på Tyrilitunet og ble en del av levefellesskapet.

Randi er utdannet sykepleier, men måtte nok praktisere på en annen måte enn mange av sine fagfeller, siden det i begynnelsen ikke var lov til å ta så mye som en paracet når man bodde på Tyrilitunet. Hun ble leder for innelaget og jobbet på «Tunet» fram til midten av 90-tallet, da hun ble nestleder for den nystartede enheten Bjørkhaugen (senere Tyrilihaugen).

Randi har vært en allrounder i Tyrili og hatt en mengde forskjellige oppgaver opp gjennom årene. Hun skrev oppsummeringen av Tyrilis ti første leveår, og Tyrili inn i 90-åra sammen med Gunnar Engen og Ulf Jansen.

Randi har vært opptatt av det å være kvinne i rusbehandling, og sammen med Debby Lorimer lagde hun pamfletten Ta det som en kvinne om dette temaet. Da familien flyttet til Oslo, ble hun ansvarlig for stiftelsens samordnede inntak. Randi var med på oppstarten av Stifinner´n for kvinnelige innsatte i Bredtveit fengsel, og hun har vært med på å forme Tyriliutdanning.

Hun har planlagt og avholdt fagdager for studenter, og veileder medarbeidere på Tyrilis ulike enheter. Hun er opptatt av familiearbeid, og har vært en drivkraft bak den månedlige pårørendekaffen, som nå har spredt seg fra Kampen til Lillehammer, Skien og Trondheim.

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Randi!