Svend Hafskjold ble headhuntet av Ulf Jansen (stiftelsesleder 1980–2018) under et besøk på Valstadkollektivet, hvor han var på hospitering i forbindelse med utdannelsen til vernepleier.

Svend og kona, Beate Grønbech, var to av de sju som flyttet inn på «Tunet» og startet Tyrilikollektivet i 1980. Han var, og har siden vært, stiftelsens altmuligmann, med praktiske evner som kommer godt med i mange ulike sammenhenger. 

Svend bodde på Tyrilitunet til midt på 1980-tallet. Så flyttet han til Nesodden og gjorde andre ting en periode, før han vendte tilbake til Tyrili. 

Han fulgte en periode opp elever i sluttfasen av behandling i boliger på Nesodden og Ekeberg, og i Tyrilis første forsøksprosjekt med substitusjonsmedisiner, MARTY.

Svend er en kremmer av de sjeldne, som i ni av ti tilfeller kommer seirende fra forhandlingsbordet. Han er den eneste i Tyrilistiftelsen man med sikkerhet kan si har tjent inn sin egen stilling.

Han har i mange år hatt en rekke ulike ansvarsområder, blant annet stiftelsens bilpark, fritidseiendommer, forsikring og seilskuta «Ty». 

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Svend!