Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Foto: Tyrilistiftelsen | Publisert 29. juni 2022

Ulf var under siviltjenesten med på å starte den første avrusningen i Norge. Siden begynte han på sosialhøyskolen, og var med da det første arbeidsformidlingsprosjektet rettet mot rusavhengige ble igangsatt.

I 1979 så han en dokumentar om den svenske Hassela-bevegelsen på tv, og ble «frelst». Ulf var politisk radikal, og bakteppet var i tillegg at han hadde mistet to brødre i overdose. Han fikk lyst til å skape noe à la Hassela i Norge, og fikk midler fra myndighetene til å dra på studietur for å lære av kollektivbevegelsen i Sverige. 

Tanken om Tyrili ble unnfanget. 

Sammen med kona Randi og datteren Sigrun, fem andre voksne og seks ungdommer, flyttet han til Mesnali og startet Tyrilikollektivet i 1980. Målet var «å kjempe for oppreisning for de mest utslåtte av arbeiderklassens sønner og døtre». 

Bo- og arbeidskollektivet i Mesnali møtte mye motstand i lokalmiljø og presse, før stemningen etter hvert snudde. De måtte tåle kritikk for bruken av tvang overfor mindreårige barnevernsungdommer, særlig fra deler av den norske venstresida. Tyrili mente på sin side at rusavhengigheten utgjorde den egentlige tvangen. 

Ulf var Tyrilis ubestridte leder fra 1980 til 2018, og stod oppreist både i denne og senere stormer, som debatten om substitusjonsmedisin på slutten av 1990-tallet. I 2004 fikk han Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid, og i 2010 ble han tildelt Kongens Fortjenstmedalje. 

Under hans ledelse har Tyrili gått fra et kollektiv til en av Norges største aktører innen rusbehandling, med 250 ansatte fordelt på 9 behandlingsenheter. Ulf har hele tiden fulgt opp pasienter ved siden av oppgavene som leder, og alltid kjempet en hard kamp for deres beste. Han har siden 2018 hatt en friere rådgiverrolle i stiftelsen.

Ulf har sin siste arbeidsdag som fast ansatt i Tyrili 29. juni, men vil ta på seg noen oppdrag for stiftelsen også i tida som kommer.

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Ulf!