Roar Skolseg var en av de sju som flyttet inn på Tyrilitunet og startet Tyrilikollektivet i 1980.

Han bodde på «Tunet» og jobbet med ulike oppgaver der en tid, før han i 1983 flyttet til hovedstaden og startet Tyrilis første Oslo-avdeling. Den fulgte opp Tyrili-elever som var ferdig i behandling, og bestod den første tida bare av en piperøykende Roar i en Fiat Uno.

Roar har gjennom alle år i Tyrili vært en kreativ idémaker og en av Ulfs nære diskusjonspartnere. Han har vært en igangsetter av mange ulike prosjekter i stiftelsen, fulgt dem opp, og vært flink til å snuse seg fram til midler til å holde dem gående.

Roar er en sterk relasjonsbygger, med en egen evne til å selge inn gode ideer til myndigheter og andre, ved hjelp av sin sjarm. Han har hatt stor betydning blant annet for stiftelsens familie- og pårørendearbeid, for formidling av arbeid til elever, og for etableringen av Stifinner´n i fengslene.

Han var også sentral i etableringen av Tyrilisenteret på Tøyen i Oslo, som kombinerte oppfølging og arbeidsformidling med publikumsrettede arenaer som klatresenter og dansesaler.

Roar har også vært nestleder i stiftelsen i lengre perioder.

Tusen takk for alt du har gjort og betydd for Tyrili, Roar!