Ambulante tjenester i forkant av døgnbehandling
De fleste har behov for ambulant behandling i forkant, både som forberedelse til døgnbehandling, og som et behandlingstilbud i seg selv. Målet er å hindre frafall før og under avrusning, og i starten av døgnbehandlingen. Denne fasen dreier seg om å ha samtaler med pasienten, henviser og andre, etablere kontakt med familie og nettverk, ha kontakt under avrusningsoppholdet, delta i ansvarsgruppe og sikre at individuell plan utarbeides.

Døgnbehandling
Ved inntak i døgnbehandling kartlegges pasientens avhengighet, fysisk og psykisk helse, sosial fungering og skoleferdigheter. Tverrfaglig team ved pasientens enhet lager en behandlingsplan som beskriver behandlingen og den daglige strukturen ved enheten. Pasienten utarbeider sin egen utviklingsplan/ukeplan, som beskriver kortsiktige mål og tiltak og som sikrer progresjon og mestringsopplevelser.

Døgnbehandlingen starter for de fleste i et behandlingsfellesskap, oftest ved et av tyrilisentrene. Her gis behandling med en tydelig struktur, basert på den enkeltes behandlingsplan og utviklingsplan/ukeplan. Hvor lang tid man er i fellesskapet, varierer fra pasient til pasient. 

Deretter fortsetter mange inn i en ny fase med mer individuell tilrettelegging og fokus på veien videre. Enten skjer dette på samme enhet, eller pasienten fortsetter videre til en Arena-enhet, hvor han eller hun bor i treningsleilighet og deltar i behandling på dagtid.

Planlegging av tiden etter døgnbehandling er i fokus under hele perioden.

Ambulante tjenester i etterkant av døgnbehandling 
Tyrili tar ansvar for kontinuiteten i den sårbare overgangen fra døgnbehandling til annen spesialisthelsetjeneste eller kommunale tiltak. Utgangspunktet er at pasientene etter endt behandling skal flytte tilbake til sin hjemkommune eller bydel, hvor de skal få de tjenester de har behov for i fortsettelsen.

Våre pasienter har gjerne kompleks problematikk og behov for langvarige tjenester. De er sårbare for tilbakefall, dersom tilrettelagte tiltak ikke er på plass. Det kan være samtaler, individuelt eller i gruppe, deltakelse i ansvarsgruppe og oppfølging av individuell plan, samarbeid med hjelpeapparat og familie/nettverk. Vi har også pasientstyrte senger, noe som betyr at pasienten kan komme tilbake til enheten for en kortere periode.