logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Tyrili IPS

Tyrili IPS bistår pasienter i behandling i Tyrilistiftelsen med å komme seg raskt ut i ordinært, lønnet arbeid.

Hvordan jobber Tyrili IPS?

Jobbspesialistene i Tyrili IPS følger pasienten fra jobbsøket starter. Det kan enten være i løpet av behandlingsoppholdet eller rett etter at behandlingen er avsluttet. Pasientene som får oppfølging av Tyrili IPS er motivert for ordinært, lønnet arbeid, og for å delta aktivt i sin egen prosess for å nå målet om jobb. Tyrili IPS følger opp arbeidsforholdet så lenge pasient og arbeidsgiver ønsker det. Jobbsøk og rekruttering skjer i tråd med pasientens interesser, forutsetninger, preferanser og bakgrunn. Det skal være en kvalitetssikring for arbeidsgiver at Tyrili IPS har kartlagt pasientens kompetanse og ferdigheter. I prosessen jobber man for å finne et aktuelt arbeidssted og en pasient/jobbsøker som kan passe for hverandre. Siden jobbspesialisten følger pasienten også etter at vedkommende har kommet ut i jobb, kan han eller hun være med på å løse utfordringer som oppstår etter at arbeidsforholdet er etablert.

Hva er IPS?

IPS står for «Individual Placement and Support», på norsk: Individuell jobbstøtte. Metoden er internasjonalt anerkjent og har som mål at mennesker med psykisk helse- eller rusproblemer raskt skal få og beholde ordinært, lønnet arbeid. IPS skiller seg dermed fra tilnærmingen man tradisjonelt har hatt overfor disse gruppene, med arbeidstrening i skjermede virksomheter eller arbeidspraksis uten ordinær lønn. I Norge fungerer IPS som et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten (i dette tilfellet Tyrili) og kommunehelsetjenesten. Ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Tyrilistiftelsen etablert Tyrili IPS.

Prinsippene metoden bygger på

 • Alle som ønsker det kan få IPS-tjenesten, det er ingen inngangskriterier
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 • Målet er en vanlig jobb
 • Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra trygd/stønad til arbeid
 • Jobbsøkingen starter med en gang og senest etter en måned
 • Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter
 • Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgiver

Kontakt Tyrili IPS

E-post: tips@tyrili.no

Gyda Moan, teamleder/metodeveileder/jobbspesialist i Innlandet
Tlf. 98 44 51 32
E-post: gyda.moan@tyrili.no

Hilde Saraksen, jobbspesialist i Oslo
Tlf. 90 78 53 24
E-post: hilde.saraksen@tyrili.no

Yvonne Bergersen, metodeveileder/jobbspesialist i Oslo
Tlf. 468 69 735
E-post: yvonne.bergersen@tyrili.no

Hanne Sikane, jobbspesialist i Skien/Tyrili sør
Tlf. 92 29 58 90
E-post: hanne.sikane@tyrili.no

Les mer

Erfaringshistorier:

Fortalte om opp- og nedturer på veien fra rusbehandling til vanlig jobb

Helseministeren møtte Tyrili og arbeidstagere med rusbakgrunn

Vil vekk fra rus og kjedsomhet

Fikk napp på sitt livs første jobbsøknad

Om Tyrili IPS:

Nytt team skal skaffe Tyrili-elever jobb etter behandling

Tyrili IPS har fått sin første karakterbok

Har skaffet 27 Tyrili-elever jobb

Fra en arbeidsgivers ståsted:

–Ubetalelig å se at folk får et løft i livet

 • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
 • Del på:

 • Tips en venn Tips en venn
 • Del på Facebook
 • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

 • Gå til Facebook
 • Del på:

 • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard