logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

TIPS – Tyrili IPS

Tyrili IPS, eller TIPS, bistår elever i behandling i Tyrilistiftelsen med å komme seg raskt ut i ordinært, lønnet arbeid.

Hvordan fungerer TIPS?

Jobbspesialistene i TIPS følger eleven (som pasienter kalles i Tyrili) fra jobbsøket starter. Det kan enten være i løpet av behandlingsoppholdet eller rett etter at behandlingen er avsluttet. Elevene som får oppfølging av TIPS er motivert for ordinært, lønnet arbeid, og for å delta aktivt i sin egen prosess for å nå målet om jobb. TIPS følger opp arbeidsforholdet så lenge elev og arbeidsgiver ønsker det. Jobbsøk og rekruttering skjer i tråd med elevens interesser, forutsetninger, preferanser og bakgrunn. Det skal være en kvalitetssikring for arbeidsgiver at TIPS har kartlagt elevens kompetanse og ferdigheter. I prosessen jobber man for å finne et aktuelt arbeidssted og en elev/jobbsøker som kan passe for hverandre. Siden jobbspesialisten følger eleven også etter at vedkommende har kommet ut i jobb, kan han eller hun være med på å løse utfordringer som oppstår etter at arbeidsforholdet er etablert.

Hva er IPS?

IPS står for «Individual Placement and Support», på norsk: Individuell jobbstøtte. Metoden er internasjonalt anerkjent og har som mål at mennesker med psykisk helse- eller rusproblemer raskt skal få og beholde ordinært, lønnet arbeid. IPS skiller seg dermed fra tilnærmingen man tradisjonelt har hatt overfor disse gruppene, med arbeidstrening i skjermede virksomheter eller arbeidspraksis uten ordinær lønn. I Norge fungerer IPS som et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten (i dette tilfellet Tyrili) og kommunehelsetjenesten. Ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Tyrilistiftelsen etablert Tyrili IPS – TIPS.

Prinsippene metoden bygger på

 • Alle som ønsker det kan få IPS-tjenesten, det er ingen inngangskriterier
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 • Målet er en vanlig jobb
 • Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra trygd/stønad til arbeid
 • Jobbsøkingen starter med en gang og senest etter en måned
 • Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter
 • Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgiver

Kontakt TIPS

E-post: tips@tyrili.no

Eva Tveit, teamleder og jobbspesialist i Innlandet
Tlf. 45 25 42 92
E-post: eva.tveit@tyrili.no

Alf Sandve, prosjektleder
Tlf. 90 20 33 11
E-post: alf.sandve@tyrili.no

Hilde Saraksen, jobbspesialist i Oslo
Tlf. 90 78 53 24
E-post: hilde.saraksen@tyrili.no

Yvonne Bergersen, jobbspesialist i Oslo
Tlf. 468 69 735
E-post: yvonne.bergersen@tyrili.no

Gyda Moan, jobbspesialist i Innlandet
Tlf. 98 44 51 32
E-post: gyda.moan@tyrili.no

Hanne Sikane, jobbspesialist i Skien/Tyrili sør
Tlf. 92 29 58 90
E-post: hanne.sikane@tyrili.no

Eireen Evensen, jobbspesialist i Arendal
Tlf. 952 20 085
E-post: eireen.evensen@tyrili.no

Les mer

Elevhistorier:

Vil vekk fra rus og kjedsomhet

Fikk napp på sitt livs første jobbsøknad

Om TIPS:

Nytt team skal skaffe Tyrili-elever jobb etter behandling

Tyrili IPS har fått sin første karakterbok

Har skaffet 27 Tyrili-elever jobb

Fra en arbeidsgivers ståsted:

–Ubetalelig å se at folk får et løft i livet

 • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
 • Del på:

 • Tips en venn Tips en venn
 • Del på Facebook
 • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

 • Gå til Facebook
 • Del på:

 • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard