Lystad, J. et al (2022) Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for den Norske Psykologforening, Vol 59, nummer 10, 2022, side 874-883. https://doi.org/10.52734/2h82w7yP

Bergly, T. H., & Sømhovd, M. J. (2022). Improvements of substance use disorder treatment and the impact of traumatic experiences. Journal of Substance Use27(4), 393-397.

Baekkerud, S. H., Sømhovd, M. J., & Martinussen, L. M. (2022). Violence–suicide and suicidal ideation as sequelae of trauma in substance use disorder inpatients. Scandinavian journal of psychology.

Wangensteen, T. (2022). Barnets perspektiv. Veiledning med foreldre i rusbehandling. I S. M. Myra, A. Faugli, & C. Lauritzen (red.), Veiledning i profesjonell praksis -til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier (kap 10, s. 141-157). Fagbokforlaget.

Wangensteen, T. (2022). Fyll din egen verktøykasse. Ferdighetstrening og reflekterende team på veien til økt relasjons- og kommunikasjonskompetanse. I S. M. Myra, A. Faugli, & C. Lauritzen (red.), Veiledning i profesjonell praksis -til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier (kap 15, s. 229-242). Fagbokforlaget.

Wangensteen, T., & Hystad, J. (2022). Trust and collaboration between patients and staff in SUD treatment: A qualitative study of patients’ reflections on inpatient SUD treatment four years after discharge. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 0(0). https://doi.org/10.1177/14550725221082366

Dussauge, I. & Lekanger, A. (2022). Sex, rus og epistemisk rettferdighet. Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings kunnskapsbank. https://www.stk.uio.no/forskning/stks-temasider/pride/sex-rus-og-epistemisk-rettferdighet.html

Dussauge, I. & Lekanger, A. (2022). Sex, rus og kunnskapsproduksjon. Medisinbloggen. https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/2022/sex-rus-og-kunnskapsproduksjon.html